ØKTE: I gjennomsnitt brukte hver innbygger 581 doser reseptpliktige legemidler i fjor, viser tall Apotekforeningen har hentet inn.
ØKTE: I gjennomsnitt brukte hver innbygger 581 doser reseptpliktige legemidler i fjor, viser tall Apotekforeningen har hentet inn.

Nordmenn brukte flere legemidler enn noen gang i fjor

I 2022 brukte befolkningen reseptbelagte legemidler for 31,8 milliarder kroner, noe som er ny rekord her til lands.

Publisert

I gjennomsnitt brukte hver innbygger 581 doser reseptpliktige legemidler i fjor, noe som tilsvarer 1,6 legemiddeldoser hver dag. Legemiddelbruken økte med nesten tre prosent i 2022 fra året før.

Det viser tall Apotekforeningen har hentet inn fra Farmaloggs legemiddelstatistikk.

– En viktig årsak til at legemiddelbruken øker, er at vi får en stadig eldre befolkning. Personer over 70 år bruker mer enn fem ganger så mye legemidler som de under 60. Den eldste delen av befolkningen bruker i snitt mer enn fire legemiddeldoser daglig. Jo flere eldre, jo sterkere vekst i legemiddelbruken får vi, forklarer fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Daglig hjelper apotekene 193.000 kunder, det vil si nesten 60 millioner apotekkunder i løpet av året. De fleste er pasienter som skal hente reseptpliktige legemidler eller medisinsk utstyr.

Mange bruker også apotekene til å få annen helsehjelp. I 2022 ble det satt 220.000 influensavaksiner og 150.000 covid-vaksiner i apotekene.

Apotekene solgte i fjor legemidler for 35,3 milliarder kroner. Salget av reseptpliktige legemidler utgjorde 31,8 milliarder, som tilsvarer at hver innbygger i gjennomsnitt brukte reseptlegemidler for 5.867 kroner. Det er en økning på 5,4 prosent fra 2021.

Det mest brukte reseptlegemiddelet i Norge er atorvastatin, som brukes mot forhøyet kolesterol. Bruken av atorvastatin har økt med ni prosent i 2022.

Powered by Labrador CMS