Tretthet avtar etter Giardia-smitte

Vel halvparten av en gruppe pasienter som rapporterte unormal tretthet tre år etter de ble smittet under Giardia-utbruddet i Bergen i 2004, fikk diagnosen CFS/ME ved legeundersøkelse fem år etter. Graden av tretthet avtar etter hvert som tiden går.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Dette fremgår av en artikkel som er gruppe Giardia-forskere fra Bergen nylig fikk forhåndspublisert i nettutgaven av tidsskriftet BMC Gastroenterology.

Avtar over tid
53 pasienter med kronisk tretthet av ukjent årsak etter Giardia-infeksjon, ble undersøkt av leger fra Haukeland universitetssjukehus. Vel halvparten av disse hadde CFS/ME, de øvrige hadde andre sykdommer som forklarte trettheten.

Pasientene rapporterte lavere grad av tretthet etter fem år sammenliknet med tre år.

– Heldigvis ser det ut til at kronisk tretthet etter Giardia-infeksjon forsvinner sakte men sikkert over tid, sier førsteforfatter og overlege Kristine Mørch til Dagens Medisin.

Forskergruppen fra Haukeland og Universitetet i Bergen har i flere år fulgt de 1252 pasientene som ble smittet under det store vannbårne Giardia-utbruddet i Bergen i 2004, noe som har resultert i flere vitenskapelige artikler.

Giardia kan gi CFS
Denne gangen inkluderte de 53 pasienter fra en gruppe på totalt 347. På et spørreskjema hadde alle sammen to år tidligere svart at de var mer trette enn vanlig, og gjennom laboratorieundersøkelser hadde de fått bekreftet at de hadde fått giardiasis som følge av Bergen-utbruddet.

Spesialister i psykiatri, nevrologi og indremedisin og smittsomme sykdommer gjennomførte strukturerte intervjuer og klinisk undersøkelse av pasientene. Det viste seg at andelen som hadde sykdommen CFS/ME blant pasientene med kronisk tretthet, var 54,7 prosent. 24,5 prosent av dem som var kronisk trøtte hadde helt andre diagnoser, slik som søvnapné, depresjon og angst, mens trettheten hadde forsvunnet hos 20, 8 prosent.

– Vi fikk bekreftet at Giardia kan gi CFS og at pasienter kan ha kronisk tretthet så lenge som fem år etter at de ble smittet, sier Mørch, som er overlege ved infeksjonsseksjonen ved Haukeland og som leder Nasjonal kompetansetjeneste for tropiske infeksjonssykdommer.

Trettheten kan skyldes noe annet
Kristine Mørch understreker at tretthet etter Giardia-infeksjon ikke nødvendigvis skyldes CFS.

– Våre funn viser at det er viktig å stille krav til differensialdiagnose.

– Hvilke råd vil du gi til leger som møter pasienter som er kronisk trette?

– Det er viktig at legen vurderer årsaken til trettheten og er sikker på at det er CFS og ikke for eksempel depresjon før det blir stilt en diagnose, svarer Mørch.

Powered by Labrador CMS