Standardiserer EEG-beskrivelser

Det er nå oppnådd internasjonal enighet om hvordan leger skal beskrive ulike EEG-funn. To leger fra Bergen spilte en sentral rolle i arbeidet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

En internasjonal arbeidsgruppe av EEG-eksperter, som har bestått av blant andre bergenslegene Harald Aurlien og Jan C. Brøgger, har samlet seg om hvordan leger skal beskrive EEG-funn.

Spesialrapporten ble i juni publisert i tidsskriftet Epilepsia, som utgis av International League Aganist Epilepsy (ILAE). Både ILAE og International Federation of Clinical Neurophysiology har støttet den nye standarden Standardized computer-based organized reporting of EEG (SCORE).

Programvaren som implementerer SCORE er utviklet av bergenfirmaet Holberg EEG, der de to legene og Haukeland universitetssjukehus er blant eierne.

Bergenslege utviklet første versjon
Nevrofysiolog og nevrolog Harald Aurlien ved Haukeland universitetssjukehus laget de første standardiserte EEG-beskrivelsene i et dataprogram allerede på slutten av nittitallet. Siden 2000 har Haukeland universitetssjukehus benyttet programmet ved 35.000 EEG-beskrivelser. Etter hvert som andre fagmiljøer fattet interesse for systemet, bestemte man seg for å videreutvikle det.

– For å få med andre sykehus, var det viktig å få internasjonal konsensus om hvordan EEG skulle beskrives. Det ble håndplukket topp EEG-eksperter fra 14 europeiske land, og vi oppnådde internasjonal enighet om dette, sier Harald Aurlien til Dagens Medisin.

Arbeidsgruppen ble ledet av avdelingssjef Sándor Beniczky ved det danske epilepsisenteret Dianalund, som hadde erfaring med det norskutviklede systemet.

Haukeland sentral i arbeidet
Haukeland og Dianalund har hatt status som prøvesykehus under arbeidet, som har resultert i en kommersialisering av SCORE programvaren.

Etter å ha startet firmaet i 2009, sammen med sykehuset og med støtte fra Bergen Teknologi Overføring (BTO), begynte Aurlien og hans samarbeidspartnere å forberede kommersialiseringen av produktet.

– Dette hadde ikke vært mulig å få til uten velviljen fra sykehuset samt støtten fra Innovasjon Norge, fastslår Aurlien.

Så langt er programvaren kjøpt av Oslo universitetssykehus (OUS) og det danske Glostrup Hospital, men også flere andre sykehus snuser på programvaren.

– Aktuelt for andre fagdisipliner
Ifølge Aurlien bryter programmet språkbarrierer, fordi informasjonen som samles i databasen lett lar seg sammenligne uavhengig av hvilket språk EEG-undersøkelsene er beskrevet på. Programvaren er foreløpig oversatt til 11 språk, og en rekke andre er på gang.

– Systemet kan være aktuelt å ta i bruk også for andre fagdisipliner ettersom kodeverket lar seg bytte ut, sier Aurlien til Dagens Medisin.

Interessekonflikter
Harald Aurlien og Jan Brøgger er medeiere i selskapet Holberg EEG, som selger SCORE programvaren.

Powered by Labrador CMS