Mindre inntekt uten høreapparat

Hørselshemmede som ikke bruker høreapparat, tjener mindre enn dem som gjør det.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Det viser en kunnskapsoppsummering fra LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi. De hørselshemmede uten apparater mener at de ikke får jobber de er kvalifisert til, og at de stiller bakerst i køen når det kommer til forfremmelser.

– Ubehandlet hørselstap senker både arbeidsproduktiviteten og livskvaliteten. Derfor er det så viktig at vi opprettholder ordningene som gjør at de med hørselstap kan skaffe seg høreapparater med moderne teknologi og god design, sier organisasjonenes prosjektdirektør Hartvig Munthe-Kaas LFH, ifølge LFHs nettside.

LFH har utarbeidet rapporten i nært samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og leverandører av høreapparater.

Samfunnet har mye å hente på at yrkesaktive med hørselstap får høreapparat, viser en kunnskapsoppsummering fra LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi.

– Bidrar til produksjonstap
I rapporten går det blant annet frem at hørselstap hos den yrkesaktive delen av befolkningen i Sverige representerte i 2006 et produksjonstap på over 2,5 milliarder kroner. Dette tilsvarte over 10000 fulltidsstillinger, ifølge rapporten.

LFH mener at jo tidligere en person mottar behandling for sitt hørselstap og gjennomfører et tilpasset rehabiliteringsopplegg, desto lavere blir den kostnadsmessige belastningen på samfunnet for øvrig.

– Jo flere hørselshemmede som står i arbeid, desto høyere blir den totale livskvaliteten til denne gruppen mennesker med funksjonsnedsettelse, sier Munthe-Kaas også.

Bygger på en europeisk undersøkelse
Kunnskapsoppsummeringen er en sammenstilling av fagartikler og forskningsresultater, og tar for seg samfunnsmessige konsekvenser av hørselstap.

Den bygger blant annet på data fra undersøkelsen EuroTrak som analyserer utbredelsen av hørselstap og bruk av høreapparater i utvalgte land.

Denne undersøkelsen viser blant annet at 86 prosent av høreapparatbrukerne mener at høreapparatene er til nytte eller stor nytte på jobben.

Powered by Labrador CMS