Menn angrer seg etter sterilisering

Ved Volvat Medisinske Senter i Oslo og i Bergen har antallet refertiliseringer steget med over 55 prosent fra 2006 til i fjor. - Vi ser en økende trend, sier sjeflege Christian W. Loennecken.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

- Refertilisering er nok lavt prioritert i det offentlige, og ventetiden lang. Dette er en pasientgruppe som når den først har bestemt seg, ønsker å få inngrepet gjort så raskt som mulig. Kjøpekraften har jo også vært ganske høy de seneste årene frem til i dag, og villigheten til å kjøpe tjenesten privat er tilsvarende stor, sier sjeflege Christian W. Loennecken ved Volvat Medisinske Senter i Oslo til Dagens Medisin.
Eldre enn før
Ved Volvats senter i Oslo har antallet refertiliseringer steget fra 23 i 2006 til 36 i fjor. I Bergen var det en økning fra 9 til 14. Til sammen gir dette en stigning på 56 prosent, fra 32 til 50, for klinikkene i Oslo og Bergen.
Ifølge Loennecken øker alderen hos denne pasientgruppen. - Vi ser er at mennene er eldre nå enn før. Det har nok sammenheng med at førstegangsfedre er eldre i dag enn for en del år tilbake, kommenterer Loennecken.
Prisen for refertilisering ved Volvat er på 27.000 kroner.
Stabil interesse
Privatpraktiserende urolog Raymond Mortensen ved Urologi Nord utfører også refertilisering. Han opplyser at antallet går opp og ned - det ligger på mellom fem og ti inngrep årlig. - Det er en stabil interesse, men da vi ikke søker aktivt etter folk, vet vi ikke hvem som egentlig ønsker å få det gjort, sier Mortensen.
 Han tilføyer at alderen er fra 35 og oppover til slutten av 40-årene. Stort sett er det fire til fem år siden de steriliserte seg. Med sjeldne unntak er det bare menn som starter en ny familie.
Prislappen ved Urologi Nord er på 5500 kroner, men inkluderer bare én side.
Ingen garanti
Refertilisering gir likevel ikke hundre prosent garanti for fruktbarhet. - Det varierer sterkt, og det foreligger lite dokumentasjon på dette. Resultatet avhenger blant annet av alder og tidsrom mellom sterilisering og refertilisering - etter lengre tids sterilisering dannes det «antistoffer» mot sædcellene. Også kirurgens erfaring har betydning, sier Christian W. Loennecken.
Raymond Mortensen ved Urologi i Nord opplyser at hos de 17 første har han et resultat på 89 prosent positiv for spermier - med en gjennomsnittsmengde på 13 mill/ml.
- Hvor mange svangerskap det blir av dette vet vi ikke, men noen barnebilder har vi jo fått, sier Mortensen.
Klinikk Stokkan i Tromsø utfører ikke refertilisering, men avdelingen i Trondheim gjør det: - Vi utfører veldig få, og antallet har vært stabilt de siste årene, forteller kontorleder Siri Lyslo.
Få ved offentlige sykehus
Svært få refertiliseringer utføres ved offentlige sykehus. Ifølge data fra Norsk pasientregister (NPR) ble det utført 12 refertiliseringer hos menn i fjor. De siste syv årene har antallet ligget på mellom 11 og 16, med unntak av 21 inngrep i 2004.
Oslo Urologiske Universitetsklinikk, som er den største urologiske universitetsklinikken i Norge, er blant de mange sykehusene som ikke utfører refertiliseringer.
Det samme er tilfellet for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN): - For vår del har det vært en prioritering; dette er ikke et medisinsk høyt prioritert inngrep, sier overlege Dag Lein ved Urologisk avdeling på UNN.
Han viser til at de fleste fastlegene er klar over at UNN ikke foretar refertiliseringer.
- Derfor får vi nesten ingen slike henvendelser, forteller Lein.
Temabilag: Mannens helse, Dagens Medisin 15/08

Powered by Labrador CMS