ME-protest mot helsepolitikk

Statssekretær Tord Dale i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mottok i går innpå 4000 underskrifter fra CFS/ME-syke, pårørende og støttespillere.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.


De 3853 personene som har skrevet under protestskrivet, ber om å få dekket utgifter til medisinsk behandling som det norske offentlige helsevesenet ikke tilbyr.
Underskriftslisten ble overlevert av ME-pasientene Birgitte Rønning og Anette Gilje, da initiativtakeren til underskriftskampen, Alf Roger Dahlø, var for syk til å delta. Også generalsekretær Ruth Astrid L. Sæter i Norges ME-forening var til stede.
Statssekretær Dale ga ingen løfter om stortingsbehandling, men lyttet til det som ble formidlet.
Ingen biomedisinsk oppfølging
Ifølge en pressemelding fra Norges ME-forening har Norge et sted mellom 9000 og 18.000 mennesker som er rammet av sykdommen. De sykeste er sengeliggende og tåler ingen påkjenninger – verken lyd, lys eller berøring. Andre er oppegående, men må avpasse aktiviteten etter dagsformen.
Det finnes ingen kurativ behandling for ME, men stadig flere ME-pasienter opplever at de blir bedre takket være biomedisinsk utredning og behandling. Dette innebærer at det først tas grundige fysiologiske prøver, for infeksjoner, allergier og andre biologiske markører. Basert på de objektive, medisinske funnene behandles den enkelte problemstilling for seg. For noen innebærer dette et omfattende medisineringsprogram, for andre kan det være snakk om lettere medisinering og kostholdsendringer.
En slik biomedisinsk oppfølging får imidlertid ikke ME-pasienter i det offentlige helsevesenet i dag.
Må betale selv
To aktører i det private helsevesenet har opparbeidet seg bred biomedisinsk kompetanse og klinisk erfaring. Kostnadene må imidlertid pasientene ta selv, det gjelder også for utredning og medikamenter for objektive funn som andre pasientgrupper får dekket av staten.
– Dette er en forskjellsbehandling, ifølge pasientgruppen, som mener at det bør være like rettigheter uansett diagnose. Dessuten koster ubehandlede ME-pasienter samfunnet mye.
Aksjonerte på nettet
ME-syke Alf Roger Dahlø tok initiativ til underskriftskampanjen på nettet – med krav om at ME-pasienter skal få dekket utgifter til medisinsk behandling frem til det er etablert et tilfredsstillende tilbud innenfor det offentlige helsevesenet. På fire uker signerte nesten fire tusen personer oppropet.

– Jeg har blitt betydelig bedre takket være biomedisinsk behandling som jeg har fått av private aktører, men som jeg har måttet bruke sparepengene mine på. Så lenge ME-pasientene selv bærer det fulle økonomiske ansvaret, er dette ikke et reelt alternativ for flesteparten av de ME-syke. Derfor bør helsemyndighetene ta biomedisinsk forskning alvorlig, sa Birgitte Rønning. 

Vondt å oppleve
Annette Gilje trakk frem at mange barn med ME er for syke til skolegang og ikke får relevant utredning og behandling gjennom det offentlige helsevesenet.
– Dette er vondt å se. Særlig når vi vet at medisinsk behandling kan ha rask effekt og at det kan være mulig å snudd sykdomsutviklingen sånn at de kan delta i både skole og fritidsaktiviteter, sa Gilje til statssekretær Dale.
 

Powered by Labrador CMS