Manuellterapeuter vil autoriseres

Norske manuellterapeuter ønsker en beskyttet yrkestittel og ber derfor om å få en autorisasjon. Departementet vurderer en spesialistordning.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

- Vi har flere eksempler på misbruk av tittelen «manuellterapeut», etter at rettighetsreformen 1. januar 2006 ga oss utvidede fullmakter innen muskel- og skjelettområdet, sier leder Peter Chr. Lehne i Norsk Manuellterapeutforening. Han forteller om fysioterapeuter som har tatt kurs i manuellterapi i utlandet og «manuellterapiklinikker» uten manuellterapeuter.

Pasienter kan, i henhold til rettighetsreformen, gå direkte til behandling hos en manuellterapeut uten henvisning og likevel få trygderefusjon. Manuellterapeuter kan også sykmelde - og henvise til lege-spesialist, røntgen og fysioterapeut.

Universitetsutdanning
- En autorisasjon vil beskytte tittelen manuellterapeut, og pasienter kan skille vanlige fysioterapeuter med tre års utdanning og manuellterapeuter med fem års utdanning, inkludert to års universitetsutdanning, sier Lehne.

Han sammenligner dette med farmasøyter, som fikk delt sin autorisasjonsordning fra 1. april. Farmasøyter med treårig høgskoleutdanning er nå autorisert som reseptarfarmasøyter, mens farmasøyter med femårig universitetsutdanning, og med en annen yrkesrolle, har fått autorisasjonstittelen provisorfarmasøyt.

Forvirret
- Vi opplever at pasientene blir forvirret. De vet ikke hvilke typer fysioterapeuter som har de ekstraordinære rettighetene som rettighetsreformen gir. Reformen er dessuten lite kjent blant pasientene, og en autorisasjon vil være et viktig virkemiddel for å få pasienter med muskel- og skjelettsykdommer til å ta direkte kontakt med oss.

Manuellterapeutene søkte om autorisasjon i 2003. Saken har vært utredet av Sosial- og helsedirektoratet (SHdir), men jobben må nå gjøres på nytt.

- Det er flere grupper fagpersonell som har søkt om autorisasjon. For å slippe å vurdere disse enkeltvis, har vi bedt SHdir om å utrede saken på nytt, sier statssekretær Rigmor Aaserud til Dagens Medisin. Hun påpeker at utredningen som ble gjort i 2003 ikke var omfattende nok.

Flere yrkesgrupper
I tillegg til manuellterapeuter har også barnevernspedagoger og sosionomer søkt om autorisasjon.

- Vi må se på det prinsipielle. Leger har eksempelvis en autorisasjon i bunnen, og blir spesialister dersom de videreutdanner seg, sier Aaserud - med tanke på manuellterapeuter som allerede er autoriserte helsearbeidere.

- En spesialitet vil ikke beskytte tittelen. Vi vil beskytte tittelen vår slik at pasientene vet at de faktisk kommer til en manuellterapeut, sier Lehne.

 Dagens Medisin 11/07
Powered by Labrador CMS