Rettsaken mot Oslo-legen og to medarbeidere som er tiltalt for dokumentfalsk, skal gå i Oslo tingrett i høst. Arkivfoto.  Foto:
Rettsaken mot Oslo-legen og to medarbeidere som er tiltalt for dokumentfalsk, skal gå i Oslo tingrett i høst. Arkivfoto. Foto:

Lege tiltalt for å ha sendt 2566 falske henvisninger

Politiet mener legen og to medtiltalte brukte andre legers navn på henvisningene.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

En lege i Oslo er, sammen med to medarbeidere, tiltalt for i en treårsperiode - fra januar 2009 til desember 2011 - å ha sendt inn 2566 fiktive henvisninger til Helfo.

Politiet: - Dokumentfalsk
Legen og de to medarbeiderne er tiltalt for dokumentfalsk, «for i rettstridig hensikt å ha benyttet som ekte eller uforfalsket et ettergjort eller forfalsket dokument, ifølge tiltalen».

 De tre skal selv eller gjennom andre ha gitt beskjed til andre ansatte på legekontoret om å fylle inn og skrive ut henvisningen på egenhånd. To leger var oppført som henvisende leger på henvisningene, men disse hadde verken vært i kontakt med, eller hadde undersøkt pasientene, heter det i tiltalen.
Ifølge tiltalen hadde de to legene heller ikke undertegnet henvisningsblankettene til tross for at deres navn sto oppført på blankettene. De hadde heller ikke samtykket i og var ikke kjent med at deres navn ble benyttet på denne måten i forbindelse med legens krav til Helfo.

- Erkjenner ikke straffskyld
Dagens Medisin har snakket med den tiltalte legen, som viser til sin advokat, Carl Phillip Fleischer.

Fleischer sier legen ikke erkjenner straffskyld, og at legen avviser å ha mottatt pasienter med ugyldige henvisninger.

Helfo anmeldte
Politiadvokat i Oslo politidistrikt, Tone Bysting, sier saken ble anmeldt til politiet fra Helfo.

– Oslo politidistrikt har etterforsket saken. Oslo statsadvokatembeter har tatt ut tiltale for dokumentfalsk. Det er ikke foretatt nøyaktige beregninger av urettmessig utbetalt beløp.

– Utbetalingene er gjort til legen. De to kontoransatte har ikke fått utbetalinger fra Helfo, uttaler Bysting i en epost.
Hun viser videre til at for å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at vedkommende er skyldig, og straffskylden skal kunne bevises utover enhver rimelig og fornuftig tvil. Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, skal det ikke tas ut tiltale.

Dagens Medisin har snakket med en av de medtiltalte, som ikke ønsker å kommentere saken. Den andre medtiltalte har det ikke lykkes oss å komme i kontakt med.

Det er satt av fem dager til rettsaken, som er berammet til oktober.  

Powered by Labrador CMS