TIL RETTEN: Hege Gjessing er direktør ved Sykehuset Østfold HF. Tirsdag starter rettssaken der sykehuset har saksøkt fire spesialsykepleiere. Ledelsen ved sykehuset mener en avgjørelsen fra Tvisteløsningsnemnda desember 2019 innebærer risiko for et dårligere pasienttilbud.

Foto:

Sykehus saksøkte egne ansatte – nå starter rettssaken

Tirsdag starter rettssaken der fire spesialsykepleiere er saksøkt av Sykehuset Østfold.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det er satt av fire dager i Fredrikstad tingrett til saken der Sykehuset Østfold stevnet fire spesialsykepleiere for retten tidligere i år.

Bakgrunnen for saken er at de fire spesialsykepleierne med 75-80 prosent stilling i seksjon nyfødtintensiv, i fjor fremmet krav om fortrinnsrett til del av en ledig fast stilling i seksjonen.

Tvisteløsningsnemnda fattet i desember 2019 vedtak om å gi de fire sykepleiere fortrinnsrett til deler av en ledig stilling.

Ledelsen i Sykehuset Østfold mener avgjørelsen innebærer risiko for et dårligere pasienttilbud: De mener det vil føre til at flere vakter i helg ville mangle bemanning med rett kompetanse. Det ville også bli utfordrende å dekke kvelds- og nattevakter ellers i uken som igjen vil kunne påvirke pasientsikkerheten, ifølge sykehuset selv.

Sykehuset Østfold har tidligere opplyst til Dagens Medisin at de fire medarbeiderne har stående tilbud om 100 prosent stilling ved å knytte deler av stillingen opp mot bemanningsavdelingen.

– Det er en svært beklagelig situasjon å måtte bringe denne saken for retten, men det finnes ingen andre måter å prøve nemndas vedtak på slik loven er utformet, har administrerende direktør for Sykehuset Østfold, Hege Gjessing tidligere uttalt.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund sa følgende om saken:

– Det er sjokkerende at et sykehus velger å saksøke sine egne ansatte fordi de ønsker å jobbe heltid. Og det etter at sykepleierne har fått medhold i Tvisteløsningsnemnda om at de hadde fortrinnsrett til hel stilling.

Powered by Labrador CMS