TRE AV FIRE I JOBB: I fjor hadde tre av fire utdannede sykepleiere jobb, til sammen 113.400 var sysselsatt. 15 prosent av dem var i jobb utenfor helse- og sosialtjenestene.Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:
TRE AV FIRE I JOBB: I fjor hadde tre av fire utdannede sykepleiere jobb, til sammen 113.400 var sysselsatt. 15 prosent av dem var i jobb utenfor helse- og sosialtjenestene.Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Sykepleiere tjener mer utenfor helsevesenet

En av seks norske sykepleiere arbeider i næringer utenfor helse- og sosialtjenestene. De tjener betydelig mer enn sine kolleger.

Publisert

Sykepleiere hadde i fjor høyere gjennomsnittlig månedslønn hvis de jobbet innen andre næringer enn helse og sosial og undervisning.

I fjor hadde tre av fire utdannede sykepleiere jobb, til sammen 113.400 var sysselsatt. 15 prosent av dem var i jobb utenfor helse- og sosialtjenestene.

Sykepleiere som jobbet i helse- og sosialtjenester, hadde en gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent på 53.360 kroner i november 2022. Blant de drøyt 1.200 sykepleierne som jobbet i industri-, energi- og byggenæring var gjennomsnittlig månedslønn 71.430.

En forklaring er imidlertid at svært mange nyutdannede går rett inn i helse- og sosialtjenestene etter fullført utdanning.

– Andelen sykepleiere som ikke jobber i helse- og sosialtjenester, er høyere for de eldste. Høyere alder henger ofte sammen med økt kompetanse og ansiennitet, som igjen kan gi høyere lønn, sier seksjonssjef Tonje Køber i Statistisk sentralbyrå (SSB) til NTB.

Powered by Labrador CMS