FRARÅDER: Statens legemiddelverk råder leger om å unngå kombinasjonsbehandling med elvitegravir og kobicistat under graviditet på grunn av økt risiko for behandlingssvikt og overføring av HIV-infeksjon fra mor til barn. Foto: Colourbox
FRARÅDER: Statens legemiddelverk råder leger om å unngå kombinasjonsbehandling med elvitegravir og kobicistat under graviditet på grunn av økt risiko for behandlingssvikt og overføring av HIV-infeksjon fra mor til barn. Foto: Colourbox

SLV advarer mot hiv-behandling under graviditet

En ny studie viser økt risiko for overføring av hiv-infeksjon fra mor til barn ved bruk av kombinasjonsbehandling med elvitegravir og kobicistat under graviditet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Etter at en klinisk studie har vist lave konsentrasjoner av elvitegravir i kombinasjon med kobicistat i kroppen under graviditetens andre og tredje trimester sammenlignet med verdier målt etter fødsel, fraråder nå Statens legemiddelverk bruk av kombinasjonsbehandling med elvitegravir og kobicistat under graviditet.

I Norge finnes kombinasjon av elvitegravir og kobicistat i legemidlene Genvoya og Stribild som markedsføres av Gilead.

Kan medføre behandlingssvikt

 «Reduksjonen i plasmakonsentrasjonen av elvitegravir kan medføre behandlingssvikt og økt risiko for mor-til-barn overføring av hiv-infeksjon. Derfor bør behandling med elvitegravir og kobicistat ikke startes under graviditet, og kvinner som blir gravide under behandling med elvitegravir og kobicistat bør bytte til annen behandling.» Det skriver legemiddelprodusenter i et såkalt «Kjære helsepersonell» som er sendt ut i samarbeid med Statens legemiddelverk.

I 2018 ble det sendt ut brev fra Legemiddelverket om risiko for behandlingssvikt og overføring av hiv-infeksjon fra mor til barn ved behandling med darunavir og kobicistat under graviditet. Nå er samme risiko vurdert ved bruk av elvitegravir kombinert med kobicistat.

Ikke avdekket tilfeller av overføring av infeksjon

Det er ikke funnet tilfeller av overføring av infeksjon, skriver Gilead:

«Det er ikke avdekket noen tilfeller av mor-til-barn overføring av hiv-infeksjon (type 1) hos kvinner som fikk behandling med elvitegravir og kobicistat i andre og tredje trimester av graviditeten i den omtalte studien, graviditetstilfeller fra andre kliniske studier, Gileads globale sikkerhetsdatabase eller annen publisert litteratur.»

Forfatterne bak den kliniske studien, IMPAACT p1026s-studien, skriver i sin konklusjon at det er behov for nye studier for å optimalisere doseregimene for elvitegravir og kobicistat for gravide.

Powered by Labrador CMS