IKKE SOM FORVENTET: – Jeg hadde trodd at de hadde kommet til at stamcellebehandling skulle være tredjelinje, men at de ville åpne for tidligere behandling hos MS-pasienter med et særlig aggressivt forløp, sier Lars Bø, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for MS. Arkivfoto: Marit Hommedal Foto:
IKKE SOM FORVENTET: – Jeg hadde trodd at de hadde kommet til at stamcellebehandling skulle være tredjelinje, men at de ville åpne for tidligere behandling hos MS-pasienter med et særlig aggressivt forløp, sier Lars Bø, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for MS. Arkivfoto: Marit Hommedal Foto:

Likestiller stamcellebehandling med legemiddel ved MS

– Dette var uventet, sier professor og nevrolog Lars Bø om forslaget til nye svenske retningslinjer for behandling av MS, som anbefaler stamcellebehandling på lik linje som legemidler ved alvorlig attakkvis MS.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Nylig kom forslag til nasjonale retningslinjer for behandling av MS fra svenske Socialstyrelsen. Retningslinjene er åpne for innspill frem til april i år.

En av de foreslåtte anbefalingene er at «helsevesenet skal tilby behandling med fingolimod (Gilenya), alemtuzumab (Lemtrada) eller HSCT (stamcellebehandling) ved aktiv attakkvis MS. Avgjørende for anbefalingen er at tilstanden har svært stor alvorlighetsgrad».
Annen konklusjon i Norge
Dette er ikke den samme anbefalingen som i Norge. I desember konkluderte Kunnskapssenteret med at såkalt hematopoetisk stamcellebehandling (HSCT) var for dårlig dokumentert for MS, og at godt kontrollerte studier mot annen behandling er nødvendig. 
Professor Lars Bø, overlege og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for MS er overrasket over anbefalingen i de svenske retningslinjene.

– Dette var uventet. Jeg hadde trodd at de hadde kommet til at stamcellebehandling skulle være tredjelinje, men at de ville åpne for tidligere behandling hos MS-pasienter med et særlig aggressivt forløp, sier Bø til Dagens Medisin.
I de nye norske LIS-anbefalingene som trer i kraft fra 1. mars i år, er Lemtrada, sammen med Gilenya og Tysabri, anbefalt alternativ i  andrelinjebehandling, ut fra en individuell vurdering hos pasienter med sykdomsaktivitet til tross for førstelinjebehandling. 
Norsk forslag
Det norske forslaget til behandlingskriterier for stamcellebehandling ved MS, som kom høsten 2014, viser til at stamcellebehandling kan være et godt behandlingsalternativ for en liten undergruppe av MS-pasienter. 
Disse defineres som å ha et alvorlig forløp ved MS med utbredt betennelsesaktivitet, tross medisinsk behandling ut fra gjeldende norske retningslinjer.
Det har etter dette vært gitt et nasjonalt behandlingstilbud på Haukeland for pasienter som fyller disse kriteriene.
Venter på avgjørelse i Beslutningsforum
Stamcellebehandling ble deretter meldt inn til Bestillerforum, som besluttet å gjennomføre en metodevurdering. Metoderapporten vil være en del av grunnlaget til Beslutningsforum, som skal ta stilling til om behandlingen skal tilbys pasienter i Norge. Inntil Beslutningsforum har konkludert, er regelen at det offentlige ikke kan gi et slikt tilbud. Fagmiljøet søkte imidlertid Beslutningsforum om dispensasjon, slik det er anledning til, og fikk ja.

Kunnskapssenteret metoderapport skal behandles i Beslutningsforum, trolig på deres neste møte 8. februar.

Så langt har færre enn ti MS-pasienter fått stamcellebehandling i Norge.
Ifølge MS-forbundet har cirka et 50-talls norske pasienter betalt av egen lomme for behandling i utlandet, og omtrent like mange skal ifølge forbundet stå på venteliste ved utenlandske sykehus.
Vitenskapelig dokumentasjon
Socialstyrelsen i Sverige har også kommet med en egen rapport på den vitenskapelige dokumentasjonen for anbefalingene. Her gis tiltak/behandling en tallverdi fra 1-10, hvor 1 betyr at tiltaket gis høy prioritet.
I tillegg kan de definere et tiltak som noe som ikke skal gjøres i klinisk praksis, eller kun i forskningsøyemed. Både legemiddelet Lemtrada (alemtuzumab) og stamcellebehandling ble vurdert til 3 på skalaen.
– Det er også overraskende i og med at stamcellebehandling ikke er sammenlignet med annen behandling i noen større randomisert studie, men det er publisert gode resultater på stamcellebehandling i pasientserier, kommenterer Bø.
Ønsker norsk randomisert studie
Han legger til at det nevrologiske fagmiljøet mener det er viktig å sammenligne stamcellebehandling med det som i dag ofte velges ved behandlingssvikt på annen forebyggende MS-behandling; Behandling med Lemtrada.

– Som et innspill til Beslutningsforum, som skal ta stilling til Kunnskapssenterets rapport om stamcellebehandling ved MS, har fagmiljøet  anbefalt en randomisert studie der disse to behandlingene sammenlignes. Vi har allerede vært i kontakt med Akademiska Sjukhuset Uppsala  i Sverige om et samarbeid, sier Bø.

Les også: Foreslår randomisert studie på stamcelletransplantasjon i Norge


Artikkelen er korrigert 4. februar. I opprinnelig sak stod det at Lemtrada er førstevalg som andrelinjebehandling. Det er ikke korrekt. Det er ingen førstevalg-anbefaling, og Lemtrada, Gilenya og Tysabri er tre legemidler, som ut fra en individuell vurdering, kan være andrelinjebehandling.

Powered by Labrador CMS