Illustrasjonsbilde av hetteglass. Foto: GettyImages

Illustrasjonsbilde av hetteglass.

Foto: GettyImages

Gir fullmakt til å igangsette forhandling om «verdens dyreste legemiddel»

Beslutningsforum har gitt fullmakt for å inngå forhandlinger om onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) til behandling av spinal muskelatrofi (SMA).

Publisert

Legemiddelet er en engangsbehandling, i motsetning til dagens behandling hvor pasienter må behandles hele livet.

Onasemnogene abeparvovec (Zolgensma) har tidligere blitt omtalt som det dyreste legemiddelet i verden, med en pris på 2,1 millioner dollar i USA, tilsvarende rundt 20 millioner kroner.

Det har vært knyttet stor spenning til genterapien, fordi den som engangsbehandling skiller seg fra mange av de andre medikamentene som Beslutningsforum godkjenner.

Konseptgodkjenning
Under dagens møte besluttet de regionale helseforetakene at Sykehusinnkjøp kan igangsette forhandlinger om en resultatbasert avtale for onasemnogene abeparvovec (Zolgensma). I vedtaket viser de til rammeverk for alternative prisavtaler.

«Beslutningsforum for nye metoder ber leverandøren redusere prisen på produktet vesentlig slik at det er mulig å oppfylle prioriteringskriteriene. Dette er en forutsetning for at arbeidet med alternativ avtale kan fortsette» heter det i vedtaket.

De skriver også at forutsetningene i avtalen og eventuelle vilkår skal være forelagt den nasjonale faggruppen for spinal muskelatrofi før saken legges fram for ny vurdering i Beslutningsforum for nye metoder.

– Dette skal sikre at effektmålene er faglig relevante og praktisk gjennomførbare, skriver Beslutningsforum.

Les også: Helsedirektoratet vil SMA-screene nyfødte

Første gang de vurderer
– En konseptgodkjenning innebærer at vi gir tilslutning til at Sykehusinnkjøp kan inngå forhandlinger om en resultatbasert avtale, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF, til Dagens Medisin.

– Hvordan avtalen blir, gjenstår å se. Dette er den første gangen man forsøker å inngå en slik avtale. Men det er lagt inn en klar forutsetning om pris.

GLAD: – Nå er vi ett skritt nærmere at også barn i Norge kan få tilgang til denne behandlingen, skriver Sissel Rodahl, daglig leder i Novartis Gene Therapies, region for mellomstore europeiske land.
GLAD: – Nå er vi ett skritt nærmere at også barn i Norge kan få tilgang til denne behandlingen, skriver Sissel Rodahl, daglig leder i Novartis Gene Therapies, region for mellomstore europeiske land.

Hun peker på at de ikke vet hva som kommer frem av forhandlingene.

– Svært glad

Sissel Rodahl, daglig leder i Novartis Gene Therapies, region for mellomstore europeiske land, skriver i en kommentar til Dagens Medisin at de er svært glade for fullmakten Sykehusinnkjøp har fått.

– Dette er første gang at et legemiddelfirma har sluppet gjennom nåløyet og fått ja til å forhandle om en resultatbasert prisavtale, i henhold til det nye rammeverket for prisavtaler fra 22 juni i fjor.  Slike resultatbaserte avtaler åpner for muligheter som kan gi norske pasienter tilgang til nye, innovative legemidler.

Rodahl skriver at de ser at avanserte terapier, som genterapi, har utfordret det etablerte systemet i Nye Metoder.

– Derfor har vi over lang tid har hatt en konstruktiv dialog med Sykehusinnkjøp for å finne en løsning som er bærekraftig og akseptabel for alle parter. Vi er derfor svært tilfreds med at vi nå forhåpentligvis kan komme raskt i mål med en avtale som inneholder elementer av risikodeling. Det er også positivt å se at Beslutningsforum har bedt klinikerne ved den nasjonale faggruppen for spinal muskelatrofi å se på forutsetninger og vilkår i avtalen.

– Vi håper at SMA blir inkludert i nyfødtscreeningsprogrammet så snart som mulig, derfor er det viktig at de norske klinikerne samtidig skal kunne tilby Zolgensma til barn med SMA. Dette da all erfaring tilsier at tidlig behandling gir den beste effekten og prognosen for barna som blir født med SMA, skriver Rodahl.

Spinal muskelatrofi
SMA skyldes en feil på SMN1-genet og fører til tap av nerveceller og muskelsvinn, og forkortet livslengde. I de mest alvorlige tilfellene vil barna aldri kunne sitte selv.

I 2018 ble den første behandlingen for SMA, som da ble omtalt som ett av verdens dyreste legemidler, nusinersen (Spinraza), innført i behandlingen av sykdommen i Norge etter mye debatt. Fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus melder om gode erfaringer etter at man startet slik behandling i Norge.

Artikkelen er oppdatert med kommentar fra Sissel Rodahl 31. mai, kl. 14.27

Powered by Labrador CMS