– Den vanskeligste saken vi noen gang har behandlet

Beslutningsforum mener prisen på medisinen nusinersen (Spinraza) til barn med Spinal muskelatrofi (SMA), er for høy.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Dette er den vanskeligste saken Beslutningsforum har behandlet Lars Vorland

De fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene var i dag samlet i Oslo sentrum for å avgjøre om fem nye legemidler skal tas i bruk ved norske, offentlige sykehus.

Det var knyttet størst spenning til om legemiddelet nusinersen (Spinraza) ville bli innført som behandling av den sjeldne og arvelige muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA). Sykdommen fører til muskelsvinn og lammelser i ulik grad.

Vi vil gjerne si ja til legemiddelet, men vi sier nei til prisen. Vi vil veldig gjerne gi barna dette tilbudet, men prisen selskapet opererer med nå, er uetisk høy, sier Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord og leder av Beslutningsforum.

Fakta om Spinal muskelatrofi (SMA)

* Sykdommen sitter i ryggmargen og forårsaker svinn av muskler som skal stimuleres og styres av spinale nerveceller (forhornsceller) som ikke er anlagt eller fungerer på normal måte.* En av de hyppigste nevromuskulære sykdommene. Den kan debutere i fostertiden, i tidlig barnealder eller i tenårene og kan ha svært forskjellige alvorlighetsgrader.* Sykdommen skyldes en feil på SMN1-genet på kromosom nr.5. Når dette ikke fungerer, medfører det mangel på anleggsinformasjon til ryggmargens forhornceller. Genfeilen er felles for alle alvorlighetsgrader og finnes hos 95 % av alle med sykdommen.* Genfeilen arves autosomalt recessivt (vikende). Det betyr at både mor og far må ha sykdomsgenet for at SMA skal komme til uttrykk hos barnet. Det er 25 % risiko for hvert nytt barn i parforholdet og statistisk sett vil 50 % av barna bli bærere av sykdomsgenet.Kilde: Foreningen for muskelsyke

Per pasient koster behandlingen syv millioner kroner første behandlingsår, og tre millioner kroner påfølgende år resten av livet. Det første året er det estimert å koste Norge 200 millioner kroner.

Går i dialog om rabatt
Det betyr at legemiddelet foreløpig ikke kan tas i bruk ved offentlige sykehus.

– Vi sier nei, men vi vil gå i dialog med leverandøren for å få prisen ned. Det bør gjøres så raskt som mulig, sier Vorland. 

Pasienter som har startet behandling omfattes ikke av beslutningen, og får fortsette sin behandling, understreker Beslutningsforum i vedtaket sitt.

Møtet, som var planlagt avsluttet 11.30, gikk på overtid i lokalene til Helse Sør-Øst mandag.

– Dette er den vanskeligste saken Beslutningsforum har behandlet. Jeg har vært leder i helsevesenet siden 1983, og det er også den vanskeligste saken jeg har behandlet.

Han har en klar oppfordring til legemiddelskapet Biogen:

– Vi synes prisen er uanstendig høy. Det er uetisk at legemiddelselskapet opptrer med så høye priser når de vet at dette er det eneste alternativet til disse barna. Jeg håper vi kan få et press på leverandøren. Dette er et av verdens dyreste legemidler, og jeg kan ikke se at utviklingskostnadene kan forsvare en slik praksis.

Gratis i testperiode
Spinraza er den første medisinen som viser god effekt på 60 prosent av SMA-barna, og omtales som et gjennombrudd for pasientgruppen. Medisinen ble godkjent i USA like før jul i fjor og fikk markedsføringstillatelse i Norge i sommer.
Ti norske barn har allerede fått prøve legemiddelet i en testperiode, slik både NRK og TV2 tidligere har fortalt. Medisinen er blant verdens dyreste, og hver behandling koster nesten én million kroner. Det første året trenger barna syv behandlinger, og resten av livet settes tre sprøyter i året.

Barna som fikk tilbudt nusinersen i fjor, fikk dette gratis fra legemiddelet. Nå har legemiddelselskapet Biogen sagt at norske myndigheter må betale dersom barna skal få flere behandlinger.

Inntil 20 millioner for et godt leveår
Statens legemiddelverk (SLV) har gjennomført en hurtig metodevurdering, hvor de konkluderer med at legemiddelet ikke oppfyller kriteriene for å kunne tas i bruk. Kriteriene for alvorlighet og effekt er oppfylt, men problemet er den høye prisen som Biogen krever.

Selv om det er få pasienter i Norge som kan behandles med nusinersen, blir de totale budsjettkonsekvensene store, påpeker SLV. Merkostnadene per kvalitetsjusterte leveår (QALY) estimeres til mellom 6,5 og 20 millioner kroner. Behandlingen vil totalt koste sykehusene 180 millioner kroner i det femte budsjettåret, skriver SLV i sin rapport.

Flere har reagert på den høye prisingen.

– Jeg har jobbet med dette politikkområdet i flere år, og dette er det groveste eksemplet jeg har sett på at industrien prøver å maksimere inntektene alt de kan, sier Høyrepolitiker Sveinung Stensland til TV2.

Dagens Medisin har vært i kontakt med Biogen, som varsler at de vil kommentere utfallet i Beslutningsforum etter klokken 14 mandag.

Powered by Labrador CMS