SA NEI: Odd Veddeng, fagdirektør i Ålesund, sier han prøver å være lojal mot systemet. Foto: Lasse Moe

– En vanskelig oppgave

Fagdirektøren i Ålesund synes det er «tragisk» at Odd Nesse ser seg nødt til å flytte. Han mener unntaksordningen bør endres.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Det er svært uheldig og på grensen til tragisk at dette skal ha slike konsekvenser, sier fagdirektør i Ålesund, Odd Veddeng, når han får høre at Odd Nesse vurderer å flytte og ta ut skilsmisse i håp om å få medisin ved Ahus.

– Hvorfor sa du nei?

– Jeg sa ikke nei alene: Vi har etablert en kollegial ordning i Helse Midt-Norge, der vi behandler disse sakene i fellesskap. Årsaken til avslaget var at vi ikke kunne se at pasienten skilte seg vesentlig fra sin gruppe.

– Hvorfor er han ikke spesiell nok?

– Dette er medisinske forhold som jeg ikke vil gå inn på.

– Vektla ikke økonomi
– Hvor stor vekt la dere på økonomi?

– Økonomi er faktisk ikke med i betraktningen. Det er en dyr medisin, men vi vil uansett tilby en form for behandling, så det er uvisst hvilke økonomiske konsekvenser det vil få.

– Hvordan opplever du som fagdirektør å si ja eller nei i slike saker?

– Det er en tung og vanskelig oppgave å ha, som jeg ikke ønsker å ha alene. En av grunnene til dette er at kriteriene for å gi unntak, er veldig uklare og for lite konkrete. Det er uvisst om det er medisinsk eller sosiale forhold man skal legge vekt på, sier Veddeng, som selv ikke er onkolog.

Les også: Ulik tilgang på «forbudt» medisin

Vil ha nasjonal faggruppe
Han mener at unntakssystemet bør endres.

– Løsningen kunne ha vært at det ble etablert en nasjonal faggruppe som tok stilling i disse sakene. Det kunne ha bidratt til en mer enhetlig praksis og mindre forskjellsbehandling slik vi ser det har utviklet seg i dag.

Ifølge Beslutningsforum kan man ikke innvilge unntak for legemidler som ikke har markedsføringstillatelse i Norge, noe nivolumab fikk for nyre i forrige uke.

– Kan Odd Nesse søke på nytt?

– Det vil være mulig, men vi må avvente en avklaring fra Beslutningsforum. Sannsynligvis vil vi ikke innvilge unntak, sier Veddeng.

SLV venter på dokumentasjon fra BMS for å kunne gjøre metodevurderingen.

Powered by Labrador CMS