STILLER KRITISK SPØRSMÅL: – Bent Høie tåler godt at jeg utfordrer ham litt, sier Høyres Sveinung Stensland. Arkivfoto: Dagens Medisin Foto:

Reagerer på legemiddel-forsinkelser

Høyres Sveinung Stensland mener ny praksis fra Beslutningsforum hindrer rask tilgang til nye legemidler, og ber partikollega og helseminister Bent Høie redegjøre.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

17. desember i fjor vedtok Beslutningsforum en ny regel for innføring av nye legemidler som kan inngå i priskonkurranse.

«Deltakelse i en anbudskonkurranse forutsetter at det foreligger en positiv beslutning om innføring av legemidler fra Beslutningsforum for nye metoder før tilbudsfristens utløp. Tilbud på legemidler som ikke er besluttet innført ved tilbudsfristens utløp skal avvises», står det i vedtaket.

Legemidler som blir vedtatt innført etter denne fristen må vente til neste anbudskonkurranse før de kan gjøres tilgjengelig for norske pasienter. Et legemiddelanbud varer ofte ett år.

– Kraftige forsinkelser
«Dette vedtaket innebærer dermed forsinkelser ved innføring av nye legemidler som skal på anbud (…) Mener helseministeren at denne beslutningen er i tråd med Legemiddelmeldingens mål om rask tilgang til nye legemidler?» spør Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson i Høyre, i et skriftlig spørsmål til helseminister Bent Høie.

– Jeg har fått ganske mange innspill fra aktører, ikke bare fra industrien, men også fra forvaltningen, om at dette fører til kraftige forsinkelser i innføringen av nye legemidler, utdyper Stensland til Dagens Medisin.

«Etter Beslutningsforums vedtak 17. desember finner man flere eksempler hvor legemidler risikerer å bli forsinket med 1 år eller mer sammenlignet med slik praksis var før beslutningen», skriver Stensland til Høie.

Han viser til at hovedregelen tidligere var at det var mulig for nye legemidler å delta i en anbudskonkurranse ved å gi bindende tilbud ved tilbudsfrist, på lik linje med eksisterende behandling. Nye legemidler ble dermed gjort tilgjengelig fortløpende etter at det var fattet en positiv beslutning i Beslutningsforum.

– Jeg ser ingen politisk eller faglig grunn til at det skal være et krav til ferdig metodevurdering for å bli vurdert på pris. Dette hindrer rask innføring av nye legemidler, og jeg ønsker derfor å vite hva helseministeren mener om dette. Han tåler godt at jeg utfordrer ham litt, sier Høyrepolitikeren.

MS-legemiddel utestengt fra anbud
Legemiddelselskapet Roche er blant dem som er glade for at Sveinung Stensland tar tak i denne problemstillingen.

– Vårt legemiddel Ocrevus ble i fjor stengt ute fra MS-anbudet på grunn av manglende positiv beslutning i Beslutningsforum. Vi har gitt et nytt pristilbud på Ocrevus, og selv om det nå skulle bli en positiv beslutning etter at Folkehelseinstituttet kommer med sin metodevurdering av MS-legemidler, vil mange pasienter måtte vente med å ta legemidlet i bruk ettersom legene må følge anbudsrangeringen der Ocrevus ikke finnes, sier administrerende direktør Rajji Mehdwan i Roche Norge.

– Vi mener det bør være mulig for nye legemidler å delta i anbudskonkurranse på lik linje med eksisterende behandling. Dersom legemidlet eller indikasjonen ikke kan innføres basert på tilbudsprisen, og forhandlinger må til, bør ikke legemidlet eller indikasjonen inngå i anbudsrangering, men gjøres tilgjengelig for norske pasienter gjennom en parallell avtale ved siden av anbudet. Dette forsinker ikke tilgangen og vil være en langt mer rettferdig ordning, sier Mehdwan

Leder av Beslutningsforum, Stig Slørdahl, ønsker ikke å kommentere denne saken nå.

 – Spørsmålet fra Stensland er stilt til helseministeren, og han må få mulighet til å svare på dette i Stortinget før jeg eventuelt gir ytterligere kommentar, sier Slørdahl til Dagens Medisin.

Powered by Labrador CMS