Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet, og har somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik (bildet), Hamar, Lillehammer og på Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland. Foto:
Sykehuset Innlandet har virksomhet på om lag 40 steder i Innlandet, og har somatiske sykehus i Elverum, Gjøvik (bildet), Hamar, Lillehammer og på Tynset. I tillegg har helseforetaket desentralisert virksomhet i Nord-Gudbrandsdal, Valdres og på Hadeland. Foto:

Varslet søksmål mot sykehus - er blitt enige

Legeforeningen varslet før jul at de ville ta ut søksmål mot Sykehuset Innlandet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Grunnen til at Legeforeningen ville saksøke Sykehuset Innlandet HF var at en  gruppe overleger hadde fått brev fra helseforetaket om at de ved en feil hadde fått 38 timers uke ved ansettelse.

Endret arbeidstiden
Sykehuset Innlandet endret arbeidstiden fra 38 til 40 timer per uke, med virkning fra 1. september 2019.

Fredrik Aaserud Eng, foretakstillitsvalgt for Legeforeningen i Sykehuset Innlandet sa til Østlendingen før jul at dette for hver enkelt lege utgjør et tap på i underkant av 100.000 kroner i lønn i året, og at dette ville ramme særlig yngre leger.

Nå er Legeforeningen og Sykehuset Innlandet blitt enige.

– Løsningen omfatter alle overlegene som fikk brev fra Sykehuset Innlandet om at de ved en feil hadde 38 timers uke ved ansettelse. For legene i Divisjon psykisk helsevern innebærer løsningen at de ikke skal lide et lønnsmessig tap som følge av endringen. For øvrige leger innebærer løsningen i tillegg at de beholder 38 timers uke som en personlig ordning, så lenge de har sin nåværende overlegestilling i helseforetaket, sier legepresident Marit Hermansen ifølge legeforeningen.no


Sykehuset Innlandet har slitt med økonomien, og må redusere kostnadene med om lag 100 millioner årlig i perioden fram til 2022. Før jul ble det lagt frem et budsjett for 2020 med et resultat i balanse, noe som vil føre til omfattende omstillinger og «driftstilpasninger» ifølge Sykehuset Innlandet.

Powered by Labrador CMS