– Det vitner om at transplantasjonsprogrammet med avdød donor ikke er satt tilbake av koronapandemien, uttaler Lars Skar, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT).

Foto: Getty Images/privat

Oppgang i nyretransplantasjoner i første kvartal

I løpet av årets tre første måneder ble det gjennomført 52 nyretransplantasjoner med avdød donor. I samme periode i 2021 ble det gjennomført 41 transplantasjoner.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Lars Skar, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) uttaler i en pressemelding at man må tilbake til 2012 for å finne høyere tall for årets første kvartal.

– Det vitner om at transplantasjonsprogrammet med avdød donor ikke er satt tilbake av koronapandemien, uttaler Skar.

Tallene viser også en nedgang i antallet transplanterte med levende giver. I første kvartal i fjor ble det gjennomført 19 transplantasjoner i årets første kvartal, mens det i hittil i år er gjennomført ni. Skar sier nedgangen kan tilskrives koronapandemien.

– På grunn av høye smittetall ble det ikke gjennomført nyretransplantasjoner med levende giver i januar.

Nedgang i transplantasjonsliste
Tallene viser at det har vært en nedgang i antallet pasienter som venter på nyretransplantasjon. Ved inngangen til 2022 talte transplantasjonslisten for nyre totalt 564 personer, hvorav 173 var midlertidig avmeldt.

Per 31. mars teller transplantasjonslisten totalt 554 personer, hvorav 218 personer er midlertidig avmeldt.

Ingen pancreastransplantasjoner
Det er ikke gjennomført noen pancreastransplantasjoner i årets første kvartal. Pål-Dag Line, leder for avdeling for transplantasjonsmedisin på Rikshospitalet uttaler at hovedårsaken til det lave antaller pancreastransplantasjoner de siste årene er at færre henvises, som resulterer i en kort transplantasjonsliste.

Fire personer er påmeldt listen i første kvartal.

– Grunnen til lavere henvisningsrate er nok dels relatert til relativt betydelige forbedringer i vanlige diabetesbehandling med tilgang på pumper, automatisering og digital kontroll via apper og lignende. Det betyr ikke at behovet for pancreastransplantasjoner forsvinner ennå, men jeg tviler på at tallene vil være slik de var for inntil 4-5 år siden, uttaler Line.

Levertransplantasjoner
I løpet av årets første tre måneder ble det gjennomført 23 levertransplantasjoner. Det er fem færre enn samme periode i fjor og på samme nivå som foregående år.

Totalt var 43 personer påmeldt transplantasjonslisten for lever, elleve flere enn ved inngangen til 2022. LNT skriver at tilgangen på donorlevere i Norge dekker i stor grad behovet for transplantasjoner, noe som holder transplantasjonslisten forholdsvis stabil.

Nedgang i avslagsprosent
Avslagsprosenten viser andelen donasjoner som ikke ble realisert som følge av avslag fra pårørende eller avdøde selv.

Avslagsprosenten lå over 30 prosent store deler av 2021. I første kvartal 2022 har den sunket til 28 prosent. For tre år siden lå avslagsprosenten på 16 prosent.

Powered by Labrador CMS