Kvinnelige studenter sliter med helsa i større grad enn mannlige studenter.

Studentundersøkelse: Dobbelt så mange kvinner opplever fysiske helseplager

Kvinnelige studenter opplever mer helseplager i hverdagen enn mannlige studenter og bruker mer medikamenter.

Publisert Sist oppdatert

45 prosent av kvinnene mot 23 prosent av mennene oppgir i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2022 at de sliter mye eller svært mye med helsa.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand. Nesten 60.000 studenter i Norge og utlandet svarte på undersøkelsen i 2022.

I tillegg til at kvinnelige studenter opplever mer helseplager i hverdagen enn mannlige studenter, bruker de også mer medikamenter.

Kvinnehelseutvalgets ferske rapport peker på at kvinnehelse har lav status og liten prioritet, og SHoT viser at det er behov for tiltak også når det gjelder studenter og kvinnehelse, sier Kari-Jussie Lønning, leder for styringsgruppen til SHoT-undersøkelsen, i en pressemelding.

Hun påpeker at SHoT understøtter funnene i den ferske rapporten fra Kvinnehelseutvalget.

Der konkluderte ekspertutvalget med at satsingen på kvinners helse bør bli bedre. På en liste over 60 tiltak som gjelder helsetilbud og kvinnehelse, er det 11 som retter seg direkte mot ungdom og unge kvinner.

Powered by Labrador CMS