PROBLEMLØSENDE INNSTILLING: – Med positive holdninger og problemløsende innstilling fungerer det tverrfaglige samarbeidet veldig bra og er selve grunnen til at ting flyter, sier overlege og forløpsansvarlig Helena Bertilsson ved St. Olavs Hospital. Foto: St. Olavs Hospital Foto:

Kun ett sykehus når målet ved prostatakreft

Hittil i år er det bare St. Olavs Hospital som når målet om at 70 prosent av prostatakreftpasientene blir operert innen standard forløpstid.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

På landsbasis ble 457 av 1021 prostatakreftpasienter operert innen standard forløpstid, som er på 32 kalenderdager fra avsluttet utredning til kirurgi.

Målet er at 70 prosent av pasientene skal være operert innen denne tiden, mens realiteten er i gjennomsnitt 45 prosent for alle landets sykehus.

Bare ett sykehus når dette målet: St. Olavs Hospital. Her ble 78 prosent, 72 av 92 pasienter, operert innen standard forløpstid.

Dette fremgår av tall Dagens Medisin har fra Norsk pasientregister (NPR), i statistikken over pakkeforløp for kreft, fra og med januar i år til og med september. Det presiseres fra NPR at tallene må tolkes med forsiktighet – og at siste måned ikke er kvalitetssikret.

Tyvstartet
Overlege Helena Bertilsson ved Urologisk avdeling på St. Olavs Hospital er forløpsansvarlig for prostatakreft.

– Å få pakkeforløp – og helsetjenester generelt – til å fungere, handler mye om å få helsearbeidere ved forskjellige seksjoner til samarbeide for å nå et felles mål. I dette tilfellet handler det om å overholde frister til behandling av prostatakreft. Med positive holdninger og problemløsende innstilling fungerer det tverrfaglige samarbeidet veldig bra og er selve grunnen som gjør at ting flyter, sier Bertilsson til Dagens Medisin.

Sykehuset hadde allerede året før innføringen av pakkeforløpene startet arbeidet med å utforme standardiserte pasientforløp.

– Mye av dette arbeidet kunne raskt implementeres i pakkeforløpsarbeidet. Det er et ledelsesansvar på mange nivåer for å få pakkeforløpene til å fungere bra. Det gjør kommunikasjonen lettere at alle seksjoner som pasienten skal innom, har en ansvarlig fagperson på sykehuset. Hvis noe trengs å forbedres, når beskjeder fra forløpsansvarlig lege raskt frem, sier overlegen.

Hun understreker at gode pakkeforløp krever et kontinuerlig fokus.

– Vår forløpskoordinator gjør et strålende arbeid med å få hver pasient gjennom forløpet – og gir direkte tilbakemelding til forløpsansvarlig dersom det det blir ventetider i enkelte deler av forløpet.

Vil ramme andre lidelser
St. Olavs Hospital har regionalt ansvar for prostatakreft og får henvist pasienter fra hele Helse Midt-Norge.

– Vi har opparbeidet et godt regionalt samarbeid, med regelmessige møter, for å få status på utfordringer i regionen, forteller Bertilsson.

– Har dere ledig kapasitet til også å operere pasienter fra andre regioner?

– Selv om operasjonskapasiteten for prostatakreft er god, venter mange pasienter ved St. Olavs og i regionen for øvrig lenge på behandling for godartede lidelser. Hvis urologisk avdeling skal ta over flere pasienter for behandling av prostatakreft, går det enda mer utover pasienter som ikke er i pakkeforløp, men som allikevel kan ha store plager, svarer Helena Bertilsson.

Robot-mangel
Oslo universitetssykehus (OUS) er blant sykehusene med lavest andel. Her blir bare 30 prosent av prostatakreftpasientene operert innen standard forløpstid.

Avdelingsleder Øyvind Modalsli ved Avdeling for urologi på OUS gir følgende forklaring:

– Vi mener at hovedgrunnen til forskjellene i forløpstid er ressurstilgangen – det vil si forholdet mellom antallet pasienter fra hele landet som henvises til operasjon og robotkapasiteten, hovedsakelig i Helse Sør-Øst. Våre roboter brukes nå hver dag, og det er for tiden ikke noe ubenyttet kapasitet. Vi har et udekket robotbehov som bare kan løses med innkjøp av ytterligere en ny robot som vil øke vår kapasitet, sier Modalsli.

Powered by Labrador CMS