Gir nytt tilbud på dyr brystkreftmedisin

Legemiddelselskapet Roche vil levere et nytt tilbud på brystkreftmedisinen Kadcyla, som fikk nei av Beslutningsforum i oktober i fjor.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Beslutningsforum sa i sitt møte 20. oktober i fjor nei til å innføre brystkreftmedisinen traztuzumabemtasin (Kadcyla) ved norske sykehus. Nå ønsker Roche å levere et nytt tilbud, og Beslutningsforum vedtok i sitt møte 18. mai å gi klarsignal for et nytt tilbud.
Ønsker evaluering
Før nye forhandlinger starter, ønsker Beslutningsforum å evaluere prosessen fra kontraktsforhandlingene om brystkreftmedisinen Perjeta. Etter først å ha fått nei av Beslutningsforum, fikk medisinen ja i mars måned etter hemmelige prisforhandlinger.
Evalueringen forventes levert innen 15. juni, heter det i protokollen fra Beslutningsforums møte i mai. I påvente av evalueringen bes leverandøren om å oversende tilbud til det interregionale fagdirektørforum, som består av de fire fagdirektørene i de regionale helseforetakene.
Cirka 100 pasienter
Kadcyla er et legemiddel til behandling for pasienter med HER2-positiv brystkreft, for pasienter som ikke kan opereres eller som har brystkreft med spredning. Det er anslått at virka 100 pasienter årlig i Norge er aktuelle for behandling med denne medisinen.
For høy QALY
Da Beslutningsforum sa nei i fjor, mente fagdirektørene at kostnaden var for høy vurdert opp mot medikamentets effekt. Ifølge Legemiddelverket er kostnad per kvalitetsjusterte leveår (QALY) for Kadcyla 1,4 millioner kroner. Med den prisen som lå til grunn for beregningene, ville behandlingen totalt kostet sykehusene cirka 80-100 millioner kroner hvert år.

Powered by Labrador CMS