GLAD: En overrasket og glad prisvinner av Kreftforeningens hederspris, professor og OUS-kreftlege Steinar Aamdal (t.v.) får prisen av assisterende generalsekretær i Kreftforeningen, Ole Alexander Opdalshei. Foto: Vidar Sandnes Foto:

Kreftforeningens hederspris til Steinar Aamdal

– Steinar Aamdals engasjement for pasientene bør være et forbilde for alle som jobber innen helsevesenet, sier assisterende generalsekretær Ole Alexander Opdalshei i Kreftforeningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

RADIUMHOSPITALET, OSLO: Kreftforeningens hederspris for 2017 tildeles kreftlege Steinar Aamdal, professor emeritus ved Avdeling for kreftbehandling, Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo og leder av Seksjon for klinisk kreftforskning ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Tilgang til nye medisiner
– Steinar Aamdal har gjort et imponerende innsats for å bidra til at norske kreftpasienter får tilgang til de nye medisinene. Aamdals engasjement for pasientene bør være et forbilde for alle som jobber innen helsevesenet, sier assisterende generalsekretær i Kreftforeningen til Dagens Medisin.

Opdalshei overrakte prisen til Steinar Aamdal på DM Arena Kreftkonferansen torsdag.

- Dette er overveldende. Jeg er én av mange. Pasientene kan ikke stå på barrikadene. Da må vi være der for dem, sa Aamdal da han mottok prisen.

Aamdal tildeles prisen for sitt engasjement og kamp for at norske kreftpasienter raskt skal få tilgang til nye kreftmedisiner. Prisen har vært utdelt siden 2013 og har tidligere år gått til personer som har hatt eller har kreft eller til pårørende. For første gang har Kreftforeningen gitt prisen til en lege.

Nordisk samarbeid
Kreftforeningens begrunnelse for å tildele hedersprisen til Steinar Aamdal er hans mangeårige engasjement for kreftsaken og kreftpasienter. «Aamdal har tatt en tydelig rolle i den offentlige diskurs om nye legemidler. Spesielt når de første immunterapi legemidlene kom på markedet har Aamdal vist et voldsomt engasjement for at norske pasienter skal få tilgang til disse medikamentene.

Han har stått frem i media og på møter for å tale pasientenes sak. Han har vært – og fortsatt er- en tydelig forkjemper for at norske kreftpasienter skal få tilgang til medisiner som har effekt», heter det i begrunnelsen for pristildelingen.

Aamdal har i en årrekke jobbet for å inkludere norske kreftpasienter i studier. Han har vært en aktiv talsperson for å få til et større nordisk samarbeid innen kreftforskning og har jobbet tett med andre utprøvingsenheter i Norden gjennom prosjektet Nordic Nect.

Stor entusiasme
I en gratulasjonsvideo som Kreftforeningen har laget, trekker kolleger og pasient frem Aamdals store entusiasme og engasjement, særlig for de sykeste kreftpasientene.

Gjennom oppbygging av Utprøvingsenheten ved OUS, har Aamdal bidratt til at kreftpasienter har fått tidligere tilgang til nye kreftmedisiner enn de ellers ville ha hatt.

Ifølge Kreftforeningen var Aamdals engasjement i det offentlige rom medvirkende til at han ble medlem av Prioriteringsrådet da det ble opprettet.

Klinisk forskning
Steinar Aamdal ble spesialist onkologi i 1987. Fra 1996 har han ledet Avdeling for utprøvende kreftbehandling ved OUS Radiumhospitalet. Aamdal ble professor ved Universitetet i Oslo i 2000.

Utprøvingsenheten har i mange år vært det ledende stedet for utprøving av nye kreftlegemidler i Norge. Han har vært leder av Norsk lungecancer gruppe og Norsk melanom gruppe i mange år. Han har vært sentral i EORTC Early Clinical Trial Group (EORTC) i flere år og har sitt navn på over 100 vitenskapelige publiserte studier.

Kreftforeningens hederspris kan tildeles en eller flere personer som har gjort en særlig innsats innen kreftområdet, som har utmerket seg innen klinisk virksomhet eller kreftomsorg eller som har bidratt til innsamling eller annen synliggjøring for å sette kreftsaken på dagsordenen.

Powered by Labrador CMS