Foto: Colourbox

Kreftmedisin ble kostnadseffektiv etter rabatt

Også pembrolizumab er nå å anse som kostnadseffektiv, ifølge Statens legemiddelverk (SLV).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Onsdag publiserte SLV sin rapport der de konkluderer at føflekkreft-legemidlet pembroluzimab er «i øvre sjikt» av hva som er kostnadseffektivt.

Men torsdag melder SLV at forhandlinger med produsenten har ført til lavere pris, og medisinen er nå, i likhet med nivolumab, også å anse som kostnadseffektiv.
Onsdag avgjorde Beslutningsforum at de to nye immunterapiene pembrolizumab (Keytruda) og nivolumab (Opdivo), kan tas i bruk i norske sykehus.
Med dagens maksimalpriser har pembrolizumab og nivolumab en merkostnad per ekstra leveår ved full helse (QALY) på i underkant av 900 000 kroner sammenlignet med ipilimumab, ifølge SLV.
- Dette er høyere enn det som vanligvis regnes for kostnadseffektiv behandling. Legemiddelprodusentene MSD og BMS har tilbudt helseforetakene prisrabatter på henholdsvis pembrolizumab og nivolumab. Med prisrabattene mener Legemiddelverket at både pembrolizumab og nivolumab er kostnadseffektive behandlinger mot føflekkreft, skriver SLV.

Powered by Labrador CMS