– Fedme er et av de største folkehelseproblemene i vårt århundre. Og man forventer at forekomsten vil øke, sier Catia Martins. Foto: Gettyimages
– Fedme er et av de største folkehelseproblemene i vårt århundre. Og man forventer at forekomsten vil øke, sier Catia Martins. Foto: Gettyimages

Studie: Medisinstudentene vet lite om fedme

Ny studie viser at avgangsstudentene på medisinstudiet vet lite om fedme og fedmebehandling. – Dette er alvorlig, fedme er et av de største folkehelseproblemene i dette århundret, sier førsteforfatter Catia Martins.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Avgangsstudentene på de fire medisinstudiene i Norge svarte på 20 spørsmål om diagnostisering og behandling av overvekt. I snitt svarte studentene riktig på 60 prosent av spørsmålene.

Studien, som er publisert i Obesity Facts, konkluderer med at studentene vet for lite om overvekt.

Overvurderte fedmekirurgi
– De hadde lite kunnskap om diagnostisering av overvekt hos barn, årsaker til overvekt og fedmekirurgi, sier Catia Martins, førsteamanuensis ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU. Hun samarbeidet med Anette Norsett-Carr ved NTNU om studien.

Nesten 50 prosent av medisinstudentene overvurderte effekten av fedmekirurgi, og mente at 95 prosent av pasientene responderte godt på kirurgi når det gjaldt vekttap.

– Fedmekirurgi gir større vekttap enn livsstilsendringer, men rundt 15 prosent mister mindre vekt enn ventet, eller legger på seg igjen, sier hun.

Metabolisme
Nesten 50 prosent av studentene mente også at fedme kjennetegnes av lav forbrenning under hvile.

– Dette stemmer ikke, fedme er kjennetegnet av høy metabolisme, sier Martins.

Bare 16 prosent av studentene visste hvordan man skal diagnostisere fedme hos barn.

- Vet for lite
Avgangsstudentene svarte mer korrekt på spørsmål om diagnostisering av fedme hos voksne, komplikasjoner ved fedme og komplikasjoner ved fedmekirurgi.

Martins mener det er alvorlig at avgangsstudentene vet så lite om fedme.

– Fedme er et av de største folkehelseproblemene i vårt århundre. Forekomsten av fedme i Norge var i 2006-2008 22 prosent hos menn og 23 prosent hos kvinner, ifølge HUNT. Og man forventer at forekomsten vil øke, sier Martins.

Viktig med kunnskap
Hun påpeker at fedme øker risikoen for å utvikle mange andre sykdommer, som kreft, diabetes type 2 og hjerte-kar-sykdommer.

– Det er svært viktig at leger har god kunnskap om årsakene, konsekvensene og behandlingsalternativene for fedme. Mangel på kunnskap kan føre til fordommer mot fedmepasienter, undervurdering av risiko knyttet til sykdommen og feilvurdering av hvilke behandlingsalternativer som er best for pasienten, sier Martins.

Visste litt mer enn førsteårsstudentene
Hun mener medisinundervisningen bør legge mer vekt på fedme, fedmebehandling og årsaker til fedme. Førsteårsstudentene fikk svare på de samme spørsmålene som avgangsstudentene.

– Det er svært bekymringsfullt å se at seks år med medisinsk utdanning kun resulterte i at avgangsstudentene svarte mer korrekt på to spørsmål, sier Martins.

– Har mye å lære
Eivind Valestrand, leder for Norsk medisinstudentforening, sier det er viktig at leger, som skal fremme helse, har god kunnskap om hvordan de kan arbeide med fedme både på individ- og samfunnsnivå.

– Vi har mye undervisning om sykdommene fedme kan føre til. Likevel har vi tydeligvis enda mye å lære. Vi må vite hvordan vi kan jobbe med fedme og andre livsstilssykdommer i seg selv, sier Valestrand.

Fordommer
Han påpeker at dette er en gruppe som blir møtt med endel fordommer i samfunnet generelt.

– Det er viktig at som skal hjelpe dem med å få en bedre helse ikke blir en del av det. Befolkningen må kunne ha tillit til å få de rådene de trenger når de oppsøker leger, og vi som leger må føle oss trygge på å kunne gi de riktige rådene, sier han.

Ekspertgruppe
Studentene ble også sammenlignet med en ekspertgruppe, som svarte riktig på 81% av spørsmålene.

– Kan man tenke seg at de som skal jobbe med fedmepasienter uansett skal spesialisere seg først?

– Jeg mener at de burde hatt mer kunnskap på det nivået de er nå, men selvfølgelig trenger de som skal jobbe spesifikt med denne pasientgruppen spesialisering, sier hun.

Tillit til egen kunnskap
Spørsmålsarket hadde også to subjektive spørsmål, der studentene ble spurt om holdninger og egen ekspertise på feltet.

40 prosent av studentene mente at det var deres plikt å diskutere vekt med pasienten, men at de ikke hadde kapasitet til langsiktig oppfølging og hyppige konsultasjoner. 47 prosent svarte at de stolte på sin egen kunnskap om fedme, og at de visste hvordan de skulle behandle fedmepasienter.

– Disse spørsmålene avdekket at studentene har tillit til sin egen kunnskap, men føler at liten tid og livsstilsaspektet ved fedme gjør det vanskelig å følge opp pasientene. Så man kan nok si at studentene tror de har mer kunnskap om fedme enn de faktisk har! Kanskje tror mange at fedme kun handler om å spise for mye og trene for lite, men i virkeligheten er det en komplisert kronisk lidelse, sier hun.

Powered by Labrador CMS