– Vi ser at det i 2017 var rekordmange som ikke fikk startet sin spesialisering, og det er ikke en rekord vi feirer, sier Inger Heimdal, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf). Foto: Per Corneliussen
– Vi ser at det i 2017 var rekordmange som ikke fikk startet sin spesialisering, og det er ikke en rekord vi feirer, sier Inger Heimdal, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf). Foto: Per Corneliussen

Søker i snitt 17 LIS1-stillinger hver

Norsk medisinstudentforening mener det høye antallet søknader per person henger sammen med en frykt blant de nyutdannede for ikke å få jobb. 

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Før jul publiserte Helsedirektoratet rapporten «Leger i spesialisering del 1 (LIS1) Statusrapport søknadsrunden våren 2017».

Der kommer det klare tall fra søknadsrunden våren 2017, den første runden med søkere til LIS1-stillinger, som begynte høsten 2017.

– Ikke en rekord vi feirer
Rapporten viser blant annet at godt under halvparten av de som søker får jobb, kun 41 prosent av søkerne får tilbud om LIS1-stilling. Det tilsvarer 1139 søkere til 459 utlyste LIS1-stillinger.

– Antall søkere til LIS1-stilinger er økende. Med et konstant antall stillinger som lyses ut i hver tilsettingsperiode, betyr dette at det blir stedig flere som ikke får tilbud om stilling. Etter en liten nedgang fra 2013 til 2014 har søknadsmengden vært økende, med 14% det siste året, heter det i rapporten.

Norsk medisinstudentforening er ikke fornøyd med tallene.

– Vi ser at det i 2017 var rekordmange som ikke fikk startet sin spesialisering, og det er ikke en rekord vi feirer, sier Inger Heimdal, leder i Norsk medisinstudentforening (Nmf).

Ønsker 200 flere stillinger
Hun påpeker at Nmf lenge har fremmet krav om flere LIS1-stillinger, blant annet på grunn av det store behovet for flere spesialister i fremtiden.

– Vi ønsker, som Legeforeningen, å øke antall LIS1-stillinger med minimum 200 i året. De siste årene har antallet stillinger stått fast på 950 i året. Derfor er det gledelig at også Stortingets helse- og omsorgskomité har gitt uttrykk for at de er bekymret for dagens situasjon. Vi forventer at det følges opp med bevilgninger i neste års statsbudsjett, sier Heimdal.

19.000 søknader 
Antallet søknader var imidlertid langt høyere enn søkerantallet, hele 19.000 søknader kom inn våren 2017, ifølge rapporten. Det betyr at hver søker i snitt har søkt på 17 stillinger. Inger Heimdal mener det tyder på at de nyutdannede legene frykter for å ikke få jobb.

– Dette viser jo at det er altfor få plasser i utgangspunktet. I tillegg er det lite informasjon tilgjengelig om hvert enkelt søkersted, og dermed få muligheter til å vite hva du søker deg til. Nmf oppfordrer likevel til kun å søke ved de foretakene man faktisk ønsker å jobbe, understreker hun.

Powered by Labrador CMS