Legeforeningen refser UNN-ledelsen

Ansatte ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Legeforeningen hevder UNN-ledelsen bruker advarsler mot ansatte som varsler om kritikkverdige forhold ved sykehuset.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Nok en gang får Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) kritikk etter at ansatte hevder at de blir kneblet etter å ha sagt fra om kritikkverdige forhold:
Sa fra om blokkerte nødutganger
Onsdag sier overlege ved UNN, Louis de Weerd til avisa iTromsø at han fikk advarsel fra ledelsen da han sa fra om blokkerte brann- og nødutganger i sykehuset.
Les mer: UNN-direktøren trakk seg fra debatt om sykehusledelse
Ifølge iTromsø fikk de Weerd en advarsel, samt en beskjed om at han ikke var lojal mot sykehusets ledelse.
Les mer: - Slik straffes kritiske leger
I 2010 ble seksjonsoverlege Sigurd Sparr presset av UNN-direktør Tor Ingebrigtsen til å trekke en kronikk om samhandlingsreformen. Legeforeningen så svært alvorlig på saken. Saken fikk stor oppmerksomhet i media. Ingebrigtsen la seg flat og beklaget.
- Bør granske UNN
Legeforeningens juridiske direktør, Anne Kjersti Befring, mener Helse Nord  nå må granske UNN.
Kommunikasjonssjef i Helse Nord, Kristian Fanghol, sier til Dagens Medisin at en gransking fra deres side ikke er aktuell.
– Når vi får en henvendelse fra Legeforeningen, vil vi svare på den.
– Vi har full tillit til at ledelsen på UNN driver på en god måte, og håndterer forholdet til ansatte på en god måte, sier Fanghol, som venter henvendelsen fra Legeforeningen i løpet av dagen onsdag.
Les mer: - Helseforetakene er for på opptatt av å pleie eget omdømme
– Vi har ingen planer om å granske UNN, det er styret på UNN som har ansvaret for virksomheten sier Fanghol til Dagens Medisin.
Arbeidet fulltid med UNN-saker
Befring sier til iTromsø at det i perioder har vært så mange henvendelser fra UNN-ansatte at én person nærmest arbeidet fulltid med kun å håndtere disse.
Tor Ingebrigtsen sier til Dagens Medisin at han ønsker ikke å stille opp i media nå.
Fredag skal det være møte mellom de tillitsvalgte og ledelsen ved sykehuset, opplyser kommunikasjonssjef ved UNN, Hilde Annie Pettersen:
– Ingebrigtsen ønsker ikke å stille opp i media, før vi har fått oversikt over situasjonen og holdt møtet på fredag, sier Pettersen.
På vegne av Ingebrigtsen gir Pettersen følgende kommentar til kritikken fra Legeforeningen og de ansatte:
– UNN har vært gjennom en krevende omstillingsprosess de siste årene. Det er en kjent sak at sykehusledelsen er uenig med Legeforeningens tillitsvalgte i en del saker. Det er ikke overraskende at dette har krevd ressurser fra Legeforeningen sentralt. Overlegene ved UNN har ikke hatt tillitsvalgt siden i februar, dette kan være med på å forklare at det har blitt flere slike saker, sier Pettersen.
– Har ledelsen vært kjent med at Legeforeningen har fått et stort antall slike saker?
– Igjen, vi er ikke overrasket, når vi sier det er det fordi vi er klar over at det har vært slik. Når man tenker på hvor krevende endringene ved UNN har vært over en lang periode er det naturlig at man ikke er enig i alt som foregår, sier Pettersen.
– Ingebrigtsen anklages for å kalle ansatte inn på teppet fordi de sier fra om kritikkverdige forhold? Får ikke UNN-medarbeidere si fra om ting de opplever som kritikkverdige uten slike konsekvenser?
– Om medarbeiderne oppfatter dette som et problem vil vi få kartlagt på møtet vårt på fredag.
-Alvorlig
– Dersom det viser seg at det er en slik kultur på UNN, hva gjør dere da?
– Da er det i så fall veldig alvorlig, og vi tar dette i høyeste grad på alvor. Hvis det er slik at det er mange som synes det er et problem, så må vi gjøre noe fort.
– Hva da?
– Få endret kulturen. Men vi mener vi har lagt til rette for åpenhet og ansattemedvirkning, det er det vi skal se på på fredag, sier Pettersen.

Powered by Labrador CMS