FORNØYDE: Seksjonssykepleier (f.v.) Wenche Bjerkestrand Jacobsen, spesialrådgiver Hege Nitteberg og fagsykepleier Trine Rognstad ved Ortopedisk klinikk og utvikler Olav Lenvik ved Avdeling for analyse utgjør arbeidsgruppen ved Ahus. Foto: Ahus Foto:
FORNØYDE: Seksjonssykepleier (f.v.) Wenche Bjerkestrand Jacobsen, spesialrådgiver Hege Nitteberg og fagsykepleier Trine Rognstad ved Ortopedisk klinikk og utvikler Olav Lenvik ved Avdeling for analyse utgjør arbeidsgruppen ved Ahus. Foto: Ahus Foto:

Utviklet verktøy som måler pasientsikkerheten

Ortopedisk klinikk på Ahus har utviklet en egen app som gjør det mye raskere og enklere å dokumentere og måle pasientsikkerhetsarbeidet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24-7» omfatter 16 innsatsområder med tiltakspakker. Programmet krever dokumentasjon og måling for å sikre at tiltakene virker.

I dag skjer en stor del av dokumentasjonen manuelt på egne skjemaer, som deretter må registreres digitalt.

Det ville ha vært svært utfordrende å tilfredsstille alle krav til målinger for alle innsatsområdene dersom alt gjøres manuelt. Hege Nitterberg, spesialrådgiver, Ortopedisk klinikk ved Ahus

En av avdelingene ved Ortopedisk klinikk på Ahus brukte ni timer sykepleiertid i måneden på å registrere målinger av trykksår. Dette er ett av programmets 16 områder. Hittil har det ifølge Ahus vært få tilgjengelige verktøy for å kunne foreta slike målinger.

Samarbeid
– I pasientsikkerhetsprogrammene er målinger en viktig del av implementeringen. Og målingene har vært den store utfordringen, siden alt har vært gjort manuelt. Det ville ha vært svært utfordrende å tilfredsstille alle krav til målinger for alle innsatsområdene dersom alt gjøres manuelt. Derfor så vi på hvordan dette kunne være mulig å få dokumentert via journalen ved hjelp av automatisk uttrekk, og vi startet en prosess i februar i fjor, sier spesialrådgiver Hege Nitteberg ved Ortopedisk klinikk til Dagens Medisin.

Hun tok initiativet til å finne en mer effektiv måte å dokumentere pasientsikkerhetsarbeidet på ved å invitere til et samarbeid mellom sykepleiere i klinikken og en utvikler fra analyseavdelingen.

Rett i pasientjournalen
Løsningen går ut på at pasientscreeningen dokumenteres elektronisk direkte inn i pasientjournalsystemet Dips. Via en egenutviklet applikasjon (app) trekkes data til målinger direkte fra journalen.

Appen, kalt QlikLis-Screening Pasientsikkerhet, omfatter fire av 16 innsatsområder: Fall, underernæring, urinveisinfeksjoner og trykksår.

Kun sykepleieområder
– Vi startet implementeringen av innsatsområdene den nye løsningen for dokumentasjon på de fire nevnte innsatsområdene nå i høst. Så langt har vi laget en løsning for den ordinære sykepleiedokumentasjonen, men dette kan utvides til andre innsatsområder.

– Arbeidet fortsetter med å implementere løsningen også på områder hvor legene har ansvaret for dokumentasjonen. For eksempel på samstemming av legemidler, har vi ikke landet ennå på hvordan vi gjør dette - hvordan vi kan få til automatisk uttrekk i samme applikasjon. Dette blir det jobbet med i år, forteller Nitteberg.

Utvikling over tid
Via QlikLis-applikasjonen får ledere og fagsykepleiere raskt og enkelt daglig status fra alle pasienter på sengesposten og status på aktuelle behandlingsplanger. I tillegg viser applikasjonen utvikling over tid. Pasientene anonymiseres via NPR-nummer (Norsk pasientregister), for å sikre at personvernet ivaretas.

– Det er kjempebra at dokumentasjon av innsatsområdene nå føres i vanlig sykepleiedokumentasjon og blir mer systematisk. Nå vil det fremgå i journalen at vi har utført risikokartleggingen, og risikovurderinger blir mer tilgjengelig, slik at man mer effektivt kan starte med individuell behandlingsplan. I tillegg får vi oppdaterte målinger på det vi gjør, sier Nitteberg.

Dette implementeres nå på de fire innsatsområdene i hele ortopedisk klinikk ved Ahus fra januar i år.

Powered by Labrador CMS