REAGERER: Styreleder Gunnar Bovim ved OUS mener avtalen er for raus og at innholdet ikke står seg. Foto: Vidar Sandnes
REAGERER: Styreleder Gunnar Bovim ved OUS mener avtalen er for raus og at innholdet ikke står seg. Foto: Vidar Sandnes

Styreleder ut mot gullkantet avtale for avgått OUS-leder

Otto Smiseth ved OUS gikk av som klinikkleder 1. november, 70 år gammel. Han beholder lederlønnen på 1.9 millioner kroner i to år. Ni måneder av tiden skal brukes til faglig oppdatering. OUS-styreleder Gunnar Bovim reagerer sterkt på avtalen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

– Avtalen er for raus. Jeg synes ikke innholdet står seg, sier styreleder Gunnar Bovim ved Oslo universitetssykehus (OUS) i en kommentar til Dagens Medisin.

Bare fem dager før tidligere OUS-direktør Bjørn Erikstein måtte forlate toppjobben ved sykehuset etter langvarige konflikter og mistillit fra de ansatte, signerte han en gullkantet avtale med sin mangeårige samarbeidspartner og lederkollega, klinikkleder Otto Smiseth ved Hjerte-, lunge- og karklinikken ved OUS.

Dagens Medisin har fått innsyn i avtalen, som sikrer Smiseth svært gode betingelser fra han går av som klinikkleder ved fylte 70 år og frem til han går av med pensjon når han blir 72 år.

I avtalen, som er signert 19.juni 2019 av Erikstein og Smiseth, heter det blant annet:

Otto Smiseth vil ikke kommentere avtalen

      
        Foto: Vidar Sandnes
Otto Smiseth vil ikke kommentere avtalen Foto: Vidar Sandnes
 •  «Fra 01.11.2019 fratrer Otto Smiseth sin stilling som klinikkleder ved HLK-klinikken og får fra samme dato forskningspermisjon i ni måneder med lønn som avtalt i dette vedlegget (lønn 1 909 000 red. anm).
 • Smiseth vil deretter i samråd med ledelsen i HLK-klinikken fortsette som overlege og forsker ved Kardiologisk avdeling frem til fylte 72 år med lønn som avtalt i dette vedlegget».

Unik avtale
Dagens Medisin har også bedt om innsyn i eventuelle avtaler for samtlige nåværende klinikkledere ved OUS. De aller fleste har avtalefestet at de er sikret en annen jobb når de går av som ledere. Tre har avtalefestet at de får beholde 85 prosent av lederlønnen når de går over i annet arbeid i helseforetaket.

– Per i dag er det ikke inngått en lignende avtale som den Smiseth har med andre klinikkledere, sier HR-direktør Susanne Flølo til Dagens Medisin.

Frem til juni 2019 hadde Smiseth en avtale på linje med det de andre klinikklederne har.

Bjørn Erikstein forsvarer avtalen

      
        Foto: Vidar Sandnes
Bjørn Erikstein forsvarer avtalen Foto: Vidar Sandnes

Flølo hevder imidlertid at det ikke er noe spesielt med tidspunktet for den nye avtalen til Smiseth, og at den tar utgangspunkt i en tidligere avtale fra 2010 hvor det blant annet står: «Ved overgang til annen stilling under eller etter fullført kontraktstid, opptas drøftinger om lønns- og arbeidsvilkår med utgangspunkt i 85 prosent av total lønn. Ved eventuell fratreden av stilling har arbeidstaker rett til å gå over i annen stillingen i virksomheten».

Jeg har ikke noe problem med å forsvare denne avtalen Bjørn Erikstein, tidligere OUS-direktør

– Hvert år omkring på denne tiden blir alle klinikkledernes avtaler gjennomgått. Det er ikke noe spesielt knyttet til verken Eriksteins avgang eller Otto Smiseth. Dette er en årlig foreteelse, sier Flølo.

Hun opplyser at øvre aldersgrense i sykehuset er 72 år og at Smiseth har gått av som klinikkleder, men at han ikke går av med pensjon før sommeren 2021.

Erikstein forsvarer avtalen
Tidligere OUS-direktør Bjørn Erikstein avviser overfor Dagens Medisin at dette er noe han gjorde for å sikre Smiseth gode betingelser før han selv gikk av som direktør.

– Jeg ryddet opp i lønnsavtalene til alle klinikklederne i OUS i juni. Det er ikke noe spesielt med tidspunktet for denne avtalen. Jeg hadde en dialog over flere måneder med Smiseth om hans avgang som klinikkleder, sier Bjørn Erikstein til Dagens Medisin.

Han mener avtalen ikke er unik i et historisk perspektiv selv om ingen av de andre nåværende klinikkledere har en tilsvarende avtale.

–  Det er flere tidligere klinikkledere som har hatt lignende avtaler, sier Erikstein.

Otto Smiseth er forelagt henvendelsen fra Dagens Medisin, men i en epost skriver medievakten ved sykehuset at Smiseth ikke ønsker å kommentere saken.

Overlegepermisjon
De første ni månedene etter at Smiseth gikk av som klinikkleder, har han overlegepermisjon, skriver personaldirektøren i et skriftlig svar til Dagens Medisin. Dette endrer hun senere til forskningspermisjon.

– Dette er en forskningspermisjon. I forskningspermisjonen skal hovedaktiviteten være forskning i tillegg til at Smiseth skal delta i rutinen ved poliklinikken, sier Flølo.

Hun opplyser at alle overleger har rett til å tjene opp og avvikle lønnet overlegepermisjon.

Overlegepermisjon er avtalefestet gjennom en overenskomst med legene, og gir overleger rett til fire måneders forskningspermisjon hvert femte år. Hensikten er først og fremst faglig oppdatering av leger for å sikre høy kvalitet på all pasientbehandling.

Legeforeningen ønsker ikke å kommentere avtalen
– På generelt grunnlag kan jeg si at det for oss er viktig at overlegepermisjonen brukes slik den er ment, nemlig til faglig oppdatering og etterutdanning. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for det, sier Anne-Karin Rime, leder i Overlegeforeningen og sentralstyremedlem i Legeforeningen, til Dagens Medisin.

Og hun legger til:

– Arbeidsgiver og arbeidstaker skal i utgangspunktet sørge for at slike permisjoner tas ut fortløpende i henhold til avtalen som er fire måneder permisjon etter fem år. Det vi imidlertid ofte ser, er at leger ikke får tid til dette på grunn av stor arbeidsbelastning.

Forskning og internasjonalt samarbeid
– Dette er den første forskningspermisjonen Smiseth har tatt ut siden han ble ansatt som overlege i 1991, sier Flølo.

Bjørn Erikstein mener permisjonen til Smiseth egentlig ikke er en overlegepermisjon, slik dagens OUS-ledelse først skrev til Dagens Medisin.

– Dette er en forskningspermisjon, sier Erikstein.

Smiseth skal fra og med november 2019 og frem til han går av med pensjon i juli 2021, arbeide med forskning og én dag i uken med poliklinikk. Han skal blant annet lede forskningsgruppen Integrated Cardiovascular Function og vil bruke tid på å lære opp yngre forskere.

Den tidligere klinikklederen skal også lede internasjonale studier og arbeidet med å utarbeide en ny europeisk retningslinje for diagnostikk av hjertesvikt.

– Smiseths arbeid vil involvere mange medarbeidere i OUS og er viktig for fagmiljøet i sykehuset, sier Flølo.

Bjørn Erikstein forsvarer avtalen han ga sin tidligere kollega.

– Smiseth er en av landets fremste internasjonale forskere innen kardiologi. Det er viktig at hans kompetanse brukes videre til beste for pasientene og for utvikling av faget. Jeg har ikke noe problem med å forsvare denne avtalen, sier Erikstein.

Rydder opp i avtaler
Oslo universitetssykehus starter nå et arbeid med å rydde opp i ulike avtaler ledere ved sykehuset har.

– Jeg er informert om at det nå startes en gjennomgang av alle avtaler for ledere ved OUS. Det synes jeg er fornuftig, og det er et viktig arbeid ledelsen nå setter i gang, sier styreleder Gunnar Bovim, som tilføyer:

– Blant annet skal betingelse for ledere knyttet til overgangen fra lederstillinger til fagstillinger gjennomgås. Det må etableres et forutsigbart regelverk, og det må være full åpenhet rundt alle slike avtaler. Det er viktig for dem det gjelder, for OUS som arbeidsgiver og for allmennheten, sier Bovim.

Powered by Labrador CMS