DISKUTERTE UTDANNINGEN: Divisjonsdirektør Lise Hammergren i BI (f.v.) diskuterte nylig den nye lederutdanningen med Stavangers ordfører Christine Sagen Helgø, helseminister Bent Høie og direktør for BI i Stavanger, Ragnhild Wiik. Foto: BI

Stor interesse for lederutdanning

Handelshøyskolen BI forteller om rekordmange søkere til ny lederutdanning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Ett av tiltakene i primærhelsemeldingen var å bygge ut lederutdanningene for den kommunale helse- og omsorgstjenesten og styrke ledelsesfunksjonen i kommunene.
Handelshøyskolen BI fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet å utvikle den nye lederutdanningen på mastergradsnivå for ledere i kommunene og fylkeskommunene.
100 plasser
Nå viser søkertallet at mange har ønsket å heve lederkompetansen sin. Divisjonsdirektør Lise Hammergren ved BI Executive forteller at det har vært cirka 270 søkere til de 100 plassene.
– Det har vært rekordstor interesse, sier Hammergren til Dagens Medisin.
Over seks av ti er sykepleiere
Hun forteller at cirka 65 prosent av studenter som er tatt opp til programmet er sykepleiere, mens de øvrige har utdanningsbakgrunn som blant annet allmennlege, tannlege, fysioterapeut, vernepleier eller barnevernspedagog.
Osloklassen består av studenter fra Oslo og Akershus samt noen fra Nord-Norge og Sogn og Fjordane.
Vestlandsklassen består av studenter fra kommuner i Hordaland og Rogaland. Det vil være en klasse i Oslo hvert år, og en klasse rullerer mellom BIs andre campuser i Stavanger, Trondheim og Bergen.
Les også: Samarbeider med BI om helselederutdanning
Den nye nasjonale lederutdanningen tilbys ledere innen, tannhelsetjenesten, psykisk helse- og rusarbeid, habiliterings- og rehabiliteringstjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten samt allmennlege- og kommunelegetjenesten.
Ledelsesfaglig grunnlag
Fagansvarlig førsteamanuensis for helsemasteren Thomas Hoholm mener et ledelsesfaglig grunnlag er viktig:
– Det er viktig at helsesektoren fortsatt hovedsakelig ledes av helsefaglig utdannede folk. Samtidig er det blitt helt nødvendig at helseledere har solid ledelsesfaglig grunnlag, slik at de er godt rustet til å møte de vesentlige utfordringene som ligger foran, sier Hoholm.
På BIs campus i Stavanger hadde helseminister Bent Høie nylig møte med BI, ordfører Christine Sagen Helgø i Stavanger samt tre kommende studenter for å diskutere og gjennomgå den nye utdanningen.

Powered by Labrador CMS