TREDOBLET: Siden fastlegeordningen er antallet eldre fastleger mer enn tredoblet, med snaut én av fire fastleger som er over 60 år. Grafikk: Geir Godager, UiO. Foto:

Nå er én av fire fastleger over 60 år

Andelen fastleger over 60 år er høyere enn andelen eldre pasienter.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

OVERSIKT: – Før det innføres store reformer eller endringer i finansieringen av fastlegeordningen bør helsemyndighetene ha oversikt over så grunnleggende ting som antallet leger og aldersfordelingen, sier førsteamanuensis Geir Godager ved Universitetet i Oslo. Foto: UiO

– Da fastlegeordningen ble innført i 2001 var det mange av legene som var i 50-årene, så allerede da kunne myndighetene har forutsett dette og lagt planer for fastlegerekrutteringen.

– Før det innføres store reformer eller endringer i finansieringen av fastlegeordningen bør helsemyndighetene ha oversikt over så grunnleggende ting som antallet leger og aldersfordelingen, sier førsteamanuensis Geir Godager ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo (UiO).

Mer enn tredoblet
Han har sammenstilt tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), Helsedirektoratet og fra Legeforeningens medlemsstatistikk for det året da fastlegeordningen ble innført, det vil si 2001, for 2010 og per september for inneværende år.

Tallene viser at andelen fastleger som i år er over 60 år, utgjør hele 24 prosent. Det er faktisk en høyere andel enn for pasientene, hvor 22 prosent av fastlegepasientene er 60 år eller mer – en økning fra 19 prosent i 2001.

Siden innføring av fastlegeordningen er andelen fastleger eldre enn 60 år mer enn tredoblet, fra 7 prosent andel i 2001 til 24 prosent i år.

– Dette burde myndighetene ha sett for mange år siden. Nå har de havnet bakpå, uttaler Godager til Dagens Medisin.

Langt færre 40- og 50-åringer
Fastleger som er mellom 40 og 60 år gamle utgjør i dag 47 prosent, mens hele to av tre leger i 2001 befant seg i denne aldersgruppen.

– Vi ser at det har vært en liten økning av unge fastleger og en stor nedgang av fastleger som er i 40- og 50 årene, Oppi dette har det jo også skjedd en endring blant pasientene, med høyere andel eldre. Det betyr jo at den gruppen som bruker mest helsetjenester betjenes av en økende gruppe eldre fastleger, konstaterer Godager.

Han forteller at bakgrunnen for at han har innhentet og sammenstilt tallene var fastlegenes bekymring over mangel på fastleger og utfordrende rekruttering.

– Dette er noe jeg har hørt fra fastleger i mange og ulike fora. Jeg ble nysgjerrig, og hypotesen min var at siden fastlegeordningen ble innført har det skjedd en endring i sammensetningen av fastlegenes alder.

Det er mange – også i Helsedirektoratet som mener at økningen i antall fastleger går altfor langsomt. Per Magne Mikaelsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratets avdeling for allmennhelsetjenester

Helsedirektoratet: – Bekymringsfullt
Avdelingsdirektør Per Magne Mikaelsen i Helsedirektoratets avdeling for allmennhelsetjenester er enig med Godager i at alderssammensetningen er bekymringsfull.

– Helsedirektoratet synes det er vanskelig å peke på en enkelt årsak til denne utviklingen, men direktoratet deler Geir Godagers syn på at aldersfordelingen blant norske fastleger har utviklet seg i en bekymringsfull retning, sier Mikaelsen til Dagens Medisin.

Han legger til at det er udiskutabelt at norske fastleger er blitt eldre, men at direktoratet har andre tall for andelen fastleger yngre enn 40 år.

– Gjennomsnittsalderen har økt fra 46,0 år i 2001 til 47,9 år ved utgangen av 2016. Samtidig har gjennomsnittsalderen vært forholdsvis stabil de siste 6 årene. På ett område er det avvik mellom Geir Godagers tall og Helsedirektoratets styringsdata. Våre tall viser at andelen fastleger under 40 år faktisk har økt fra 24,1 prosent i 2001 til 29,8 prosent i 2017, så det er noen lyspunkter.

Kortere lister
Ifølge Mikaelsen har den gjennomsnittlige listelengden til fastlegene gått ned fra 1.175 i 2001 til 1.120 i år.

– Dette innebærer at det har vært en økning av antall fastleger utover befolkningsveksten, men det er mange – også i Helsedirektoratet som mener at økningen i antall fastleger går altfor langsomt, sier Mikaelsen.

Powered by Labrador CMS