Vil ha 500 flere studieplasser for sykepleiere

Regjeringen vil øke antallet studieplasser innen sykepleie med 500 fra høsten 2022.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Regjeringen ønsker å øke antallet studieplasser innen sykepleie med ti prosent.

– Behovet for sykepleiere er stort. Det har pandemien vist oss, og sånn var virkeligheten også før koronakrisen traff. Regjeringen vil derfor øke kapasiteten og ber utdanningsinstitusjonene øke opptaket med 500 nye sykepleierplasser, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

Må selv finne midler til 200 studieplasser

Regjeringen foreslår imidlertid kun en økning som dekker 300 nye studieplasser. 

Det bes om at utdanningsinstitusjonene prioriterer videreutdanning for jordmødre, helsesykepleiere, og ABIOK-sykepleiere (anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft), står det i pressemeldingen.

«De resterende 200 plassene til grunnutdanningen i sykepleie ber vi om at utdanningsinstitusjonene finansierer gjennom omdisponering av egne midler.»

Foretakstillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund ved St. Olavs hospital, Gro Lillebø, sier til NRK at hun mener det er avgjørende at det følger nok penger med planene.

– Studieplasser er veldig bra. Men det fordrer at det følger med finansiering. Både universiteter og sykehus må settes i stand til å gi skikkelige praksisplasser. Sykepleierutdanning har nå en lav finansieringskategori, og den må økes, sier Lillebø.

Powered by Labrador CMS