NYVALGT: Allmennmedisiner Anna Stavdal ble WONCA Europe sine første kvinnelige president på 21 år. Her medavtroppende president Job Metsemakers (t.v.) og styremedlem Carl Steylaerts. Foto: Petter Brelin
 Foto:
NYVALGT: Allmennmedisiner Anna Stavdal ble WONCA Europe sine første kvinnelige president på 21 år. Her medavtroppende president Job Metsemakers (t.v.) og styremedlem Carl Steylaerts. Foto: Petter Brelin Foto:

Norsk allmennlege skal lede europeisk forening

Den europeiske foreningen for allmennleger, WONCA Europe, har fått sin første kvinnelige president på 21 år. Og hun er norsk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Vi må beskytte pasientene våre mot de mulige skadevirkningene av vår egen virksomhet, ved å motvirke overdiagnostikk og overbehandling, og gi mest til dem med størst behov. Anna Stavdal, mangeårig fastlege og nyvalgt president for WONCA Europe

WONCA (World Organization of Family Doctors ) Europe er et nettverk for europeiske fagmedisinske foreninger i allmennmedisin.

Onsdag startet WONCA Europe sin kongress i København, arrangert av de fem nordiske fagmedisinske foreningene for allmennmedisin, med flere enn 3000 påmeldte allmennleger fra 72 land.

På årsmøtet ble mangeårig fastlege Anna Stavdal valgt til president, som den første norske lederen av WONCA Europe – hvor hun har vært visepresident siden 2010.

Hun blir også den første kvinnelige presidenten i organisasjonens 21-årige historie.

Politisk påvirkning
Anna Stavdal er spesialist i allmennmedisin og universitetslektor ved Universitetet i Oslo. Hun var leder for Norsk selskap for allmennmedisin – forløperen til Norsk forening for allmennmedisin – fra 1999 til 2003. Hun var også initiativtaker til og den første presidenten for Nordic Federation of General Practice fra 2005-2011.

En glad Anna Stavdal sier at de viktigste sakene for WONCA Europe fremover blir politisk påvirkning på EU- og WHO-nivå.

– Det er der de viktigste beslutningene som styrer utviklingen av helsetjenesten i Europa tas. Vi opplever et økende gap mellom politiske lovnader og faktisk politikk. Vi vet at det som tjener befolkningen best, er en helsetjeneste basert på primærmedisinske prinsipper, sier Stavdal til Dagens Medisin og legger til:

– Allikevel ser vi en generell tendens til at en stadig større andel av de samlede ressursene går til spesialisthelsetjenesten. Dette bidrar til mer fragmentering, økende fragmentering og større fare for overdiagnostikk og overbehandling, på bekostning av de syke og dem som er i størst behov av koordinerte heletjenester over tid.

Skadevirkninger av overdiagnostikk
– Hvilken sak brenner du spesielt for?

– Det er enkelt: Å gjenreise de enkle prinsippene i vår Hippokratiske lege-ed, som er «først og fremst, aldri skade». Mottoet for konferansen i København er «Family Doctors with Heads and Hearts», det favner det hele. Vi må beskytte pasientene våre mot de mulige skadevirkningene av vår egen virksomhet, ved å motvirke overdiagnostikk og overbehandling, og gi mest til dem med størst behov, svarer den engasjerte allmennlegen.

NFA er stolte
Leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Petter Brelin, har følgende kommentar til det han betegner som en veldig gledelig nyhet:

– Dette er en anerkjennelse av det lange og gode arbeidet Anna Stavdal har gjort for allmennmedisinerne og det arbeidet NFA har gjort i mange år. Det er også en anerkjennelse av den norske modellen for primærhelsetjenesten. Vi i NFA er veldig stolte av at en tidligere leder har fått dette vervet, sier Brelin til Dagens Medisin.

Representerer 85.000 allmennleger
WONCA Europe ble stiftet av europeiske fagnettverk i allmennmedisin i 1994, og jobber for interessene til mer enn 85.000 allmennleger i 49 europeiske land.

WONCA Europe er den europeiske avdelingen av WONCA World, som har medlemsorganisasjoner fra 151 land og representerer nærmere 600.000 allmennleger over hele verden.

Powered by Labrador CMS