Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk sykepleierforbund.

Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

Virksomheter over hele landet sliter med å rekruttere folk – stor mangel på sykepleiere og legespesialister

Nav anslår at det mangler arbeidskraft i alle yrkesgrupper som tilsvarer mer enn 70.000 personer. Det er over 24.000 flere enn på samme tid i fjor. Knappheten på arbeidskraft var høyere i vår enn før pandemien.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Utviklingen ses over hele landet og innen en rekke sektorer, viser Navs årlige bedriftsundersøkelse.

Rekordmange opplever rekrutteringsproblemer. Til sammen svarer 27 prosent av virksomhetene at de har hatt problemer med å få tak i folk med riktig kompetanse i løpet av de siste tre månedene.

– Dette er med god margin den største prosentandelen siden vi begynte å stille dette spørsmålet i 2012, heter det i rapporten som ble lagt fram onsdag.

Mange opplyser at de ikke fikk ansatt noen da de lyste ut stilling. Andre svarer at de endte med å ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter.

Ikke nok sykepleiere

Det er størst underskudd på:

  • Sykepleiere, helsefagarbeidere og spesialsykepleiere.
  • Tømrere, snekkere
  • Kokker
  • Programvareutviklere.
  • Butikk- og salgsmedarbeidere.
  • Servitører
  • Legespesialister

Bare innen yrkesgruppen helse, pleie og omsorg mangler det 15.750 personer. Den klart største gruppen er sykepleiere. Her er det behov for nesten 6.000 flere.

– Mangelen innen denne yrkesgruppen har vært høy i flere år. Mangelen har gått ytterligere opp de siste årene, skriver Nav.

– For mange forlater yrket

Norsk sykepleierforbund skriver i en pressemelding at de nå trenger politikere som er villig til å ta tak i kjernen av problemet.

– Dette har vært en varslet krise, både av Norsk Sykepleierforbund og av andre som Riksrevisjonen i 2019.  Det er en alvorlig ansvarsfraskrivelse fra politikere og helsemyndigheter dersom sykepleiermangelen nå ikke blir tatt tak i, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i en pressemelding.

Hun sier videre at pandemien har vist hvor avhengig Norge er av utelandske vikarer, noe Sykepleierforbundet mener er uetisk all den tid også andre europeiske land mangler sykepleiere.

– Vi har foreslått at det sees på bedre oppgavedeling. Bruken av ny teknologi må forseres. Men det er også på høy tid at ansvarlige myndigheter ser at det mest samfunnsøkonomiske er å ta vare på alle de som allerede er utdannet. Alt for mange forlater yrket lenge før pensjonsalder, sier forbundslederen i pressemeldingen.

De skriver videre at de fortsatt skal jobbe aktivt inn mot myndigheter og samarbeide med andre profesjoner i helsevesenet for en bedre oppgavedeling.

– Vi må få tatt i bruk teknologi på en måte som frigir sykepleierkapasitet. Men det er ingen vei utenom at lønnen må opp og belastningen må ned. En av fem forlater yrket de første ti årene etter endt utdanning, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Lav ledighet

Tallet på arbeidsledige har gått kraftig ned. Det har ikke vært registrert så få ledige her i landet siden 2008. De lave ledighetstallene gjelder på tvers av de fleste yrkesbakgrunner.

Relativt til hvor mange personer man mangler innen de enkelte yrker, er det likevel noen som skiller seg ut. Det er særlig helse, pleie og omsorg, samt ingeniør og IKT-fag. Mangelen er flere ganger så stor som tallet på ledige med relevant bakgrunn.

Bedriftsundersøkelsen gir et bilde på hva virksomheter og bedrifter etterspør. Den gir også innsikt i hva bemanningsbehovet blir framover.

– Kunnskap om hvilke typer kompetanse arbeidsgivere har problemer med å få tak i, er viktig for at Nav skal kunne yte god service, heter det i rapporten.

Høye forventninger

Undersøkelsen gjenspeiler optimisme og høye forventninger i mange bransjer. 31 prosent av virksomheter venter å øke bemanningen det kommende året. 9 prosent tror det blir nedskjæring, mens 60 prosent ikke venter endring. Det er størst andel som forventer oppbemanning i Trøndelag, Oslo og Vestfold og Telemark.

Sterkest er optimismen innen industrien, spesielt innen produksjon av elektriske og optiske produkter. Alle industrinæringer er mer optimistiske i år enn i fjor.

Også innen overnatting og servering er det fornyet fremtidstro. Hele 44 prosent mener det ligger an til økt sysselsetting i deres virksomhet det neste året. I perioden januar til april ble det registrert mer enn dobbelt så mange ledige stillinger innen overnatting og servering som i samme periode i fjor.

– Etter at smitteverntiltakene er blitt fjernet, er det tydelig at næringen venter økt etterspørsel, skriver Nav.

Undersøkelsen ble gjennomført fra 1. februar til 21. mars i år. Den er basert på et utvalg på 10.828 virksomheter som er trukket ut fra bedrifts- og foretaksregisteret.

Powered by Labrador CMS