SIER JA TIL KVOTERING: Christer Mjåset, leder av Yngre legers forening, mener det er på tide å gjøre noe for å få flere menn inn i yrket. Debatten under årsmøtet viste at organisasjonen er delt. Foto: Slije Robinson

Ylf-lederen vil kvotere inn menn på legestudiet

Kjønnskvotering til medisinstudiet ble diskutert på årsmøtet til Yngre legers forening. I mai skal saken stemmes over under landsstyremøtet i Legeforeningen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Saken om kjønnskvotering til medisinstudiet var oppe til debatt under årsmøtet til Ylf i Bergen i forrige uke. Kvinneflertallet på medisinstudiet har økt de siste årene, og ligger nå på om lag 70 prosent.

Les også: Kvinner overtar mannsdominerte spesialiteter

– Vi ser at det er en stadig mindre andel menn på medisinstudiet. Det er såpass dramatisk at mange i Ylf mener at rekrutteringstiltak ikke er godt nok. Da gjenstår det i prinsippet to alternativer; kvotering eller kjønnspoeng. Jeg synes å merke at stadig flere heller mot at man må gjøre noe, sier Christer Mjåset, leder av Ylf.

Skal stemmes over på landsmøtet
Da saken var oppe til debatt under årsmøtet til Ylf var det mange som ga uttrykk for at dette er et vanskelig tema. Flere mente at kjønnskvotering vil ha god effekt, men er likevel usikre på om det er riktig virkemiddel. Det ble også påpekt at om lag halvparten av legene i Norge utdannes i utlandet, og stilt spørsmål om hvor stor effekt kvotering derfor vil få i arbeidslivet. 

I mai skal landsstyremøtet i Legeforeningen stemme over hva organisasjonene skal mene.

– Dette er det ikke opp til Legeforeningen å bestemme. Hva foreningen velger å vedta vil likevel bli et viktig signal til myndighetene. Det er viktig at folk gjør seg opp sin egen mening. Ikke minst vil studentenes stemme være avgjørende i diskusjonen, sier Mjåset.

– På tide å gjøre noe
– Hva kommer du til å stemme?

– Jeg heller mot kvotering. Forskning viser at kjønnsbalanse har mye å si for et godt arbeidsmiljø, og det er viktig i denne sammenhengen. Vi ser at kurven med menn er tydelig nedadgående, og jeg tror det er på tide å gjøre noe, sier Mjåset.

Blant kritikerne i debatten ble det påpekt at dersom man åpner for kvotering av menn – der formålet er å speile samfunnet – så bør man kanskje også kvotere inn andre grupper, for eksempel innvandrere.

Mjåset ser ikke noen store ulemper med kvotering.

– Dette er en ganske klassisk problemstilling, og jeg tror vi har kommet til et punkt hvor vi er nødt til å ty til dette. Man ønsker jo ikke å kvotere inn umotiverte studenter, men det som er fint med kvotering er at man bare kan slutte med det hvis det ikke lykkes.

Han understreker at han ikke tror kvotering alene er løsningen, og at det også bør jobbes med rekrutteringstiltak direkte rettet mot menn for å få flere til å søke seg til medisinutdanningen.

Studentene: Et nødvendig onde
Norsk medisinstudentforening (Nmf) har allerede vedtatt at de er positive til kjønnskvotering dersom man ikke lykkes med andre rekrutteringstiltak i løpet av de neste to årene.

– Det er viktig at studiestedene jobber for mangfold i sin rekruttering, og universitetene må gjennomføre målrettede rekrutteringstiltak for å få andelen over 40 prosent for begge kjønn. Dersom dette ikke viser effekt innen 2020 må kvotering opp til 30 prosent av hvert kjønn innføres, sier Inger Heimdal, leder av Nmf.

Hun sier at Nmf ser på kvotering som «et nødvendig onde».

– Bakgrunnen for denne politikken er at vi ser på kvotering som et nødvendig onde for å sikre at andelen menn ikke når et kritisk lavt nivå, der det vil være veldig vanskelig å snu trenden igjen.

Hun er ikke bekymret for at kvotering fører med seg mindre kvalifiserte studenter.

– Opptaket til medisinstudiet er et trangt nåløye der mange kniver om plassene. Karaktersnittet er så høyt at det vil ikke være vesentlige karakterforskjeller mellom de som tas inn på kvotering og de som ikke gjør det, sier hun.

– Samtidig er det viktig at kvotering aldri blir en hvilepute. Man må også jobbe for å finne ut hvorfor det er en ubalanse i dag og hvilke tiltak man kan sette inn for at flere menn skal søke seg til medisinutdanningen.

Legepresidenten avventer 
Marit Hermansen, president i Legeforeningen, fulgte deler av debatten om kjønnskvotering. Hun vil ikke flagge hva hun mener om saken på nåværende tidspunkt.

– Jeg vil høre hva organisasjonen mener, sier hun til Dagens Medisin. 

Hva mener du om kjønnskvotering på legestudiet? Delta i avstemningen (øverst til høyre i artikkelen) og si din mening i kommentarfeltet.

Powered by Labrador CMS