Åpner for å tilby alle pasienter behandling gjennom nytt anbud

Dersom selskapene tilbyr lave nok priser, vil Sykehusinnkjøp fjerne betingelsen om at behandlingen bare gis til pasienter med betydelig leverskade.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Innkjøpsforetaket Sykehusinnkjøp utlyste nylig en ny anbudskonkurranse om hepatitt C-legemidler til sykehusene. I den nye konkurransen blir legemiddelselskapene bedt om å gi to pristilbud: Ett tilbud som gjelder dersom sykehusene kun skal behandle pasienter som har utviklet leversykdom (fibrosegrad F2 til F4), og ett som gjelder dersom man åpner for at alle som er smittet kan få tilbud om behandling.

De nye hepatitt C-legemidlene

De siste to årene har det kommet en rekke direktevirkende antivirale legemidlene mot hepatitt C på markedet.Legemidlene kommer i tablettform, har bedre effekt og færre bivirkninger enn den interferonbaserte behandlingen som ble brukt tidligere.Imidlertid er de også svært kostbare. Eksempelvis har kombinasjonspillen sofosbuvir/ledipasvir (Harvoni) en maksimalpris på 544.000 kroner for en tolv ukers kur.Høsten 2014 innførte norske myndigheter en begrensning som innebærer at legemidlene i hovedregelen bare refunderes for pasienter som har utviklet leverskade.Ved nyttår ble finansieringsansvaret overført fra Folketrygden til helseforetakene, og i februar ble den første anbudskonkurransen for hepatitt C gjennomført.

Med dette har Sykehusinnkjøp ambisjoner om at selskapene setter prisene lavt nok til at sykehusene kan behandle langt flere enn i dag. I anbefalingene etter forrige anbudskonkurranse, heter det at pasientene med fibrosegrad på F2 eller høyere skal få behandling. Imidlertid blir det opp til Beslutningsforum å avgjøre hvorvidt pristilbudene er lave nok til å fjerne denne begrensningen.

Første gang
Ifølge Torfinn Aanes i Sykehusinnkjøps legemiddelavdeling må selskapene tilby betydelig lavere priser enn i dag for at dette kravet skal fjernes. Han oppfordrer selskapene til å benytte seg av muligheten, og peker på at en slik endring kan gi økt omsetning.

– Vi håper dette kan føre til at de pasientene som trenger det får behandling, og at de høye kostnadene ikke kommer til å styre like sterkt som i dag. Det er store kostnader knyttet til legemidlene, og jeg vet at det er mange land som sliter med dette, sier Aanes til Dagens Medisin.

Det er første gang legemiddelinnkjøpsmyndighetene ber om to pristilbud på denne måten. Aanes kjenner heller ikke til at modellen er forsøkt i andre land.

Frist i januar
Basert på pristilbudene kan det ifølge Sykehusinnkjøp bli innført ulike betingelser avhengig av hvilken av virusets genotype pasientene har. Det betyr for eksempel at for én genotype kan alle pasienter bli tilbudt behandling, mens for en annen genotype stilles det krav om signifikant leverfibrose.

Anbudskonkurransen ble utlyst i begynnelsen av desember, og selskapene har frist til 5. januar med å levere tilbud.

Powered by Labrador CMS