Illustrasjonsbilde: GettyImages Foto:

Hevder effekt av digital terapi på barn og unge med ADHD

Nylig fullført studie finner effekt av en såkalt digital terapimetode – pakket inn som et dataspill – for barn og unge med ADHD.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Selskapet som utvikler terapien, Akili Interactive, melder at den randomiserte kontrollerte studien STARS-ADHD har møtt positivt endepunkt.
Studien inkluderte 348 barn mellom 8-12 år som hadde fått en diagnose med attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). De ble randomisert til å spille et dataspill med action-elementer på nettbrett som enten inneholdt den digitale terapien AKL-T01, eller en kontrollapplikasjon med samme utforming, uten mål om å stimulere visse områder i hjernen.
Reuters skriver at selskapet planlegger å søke regulatorisk godkjenning hos den amerikanske legemiddelmyndigheten FDA i løpet av første halvdel i 2018.


Statistisk signifikant
Målet med studien var å finne ut om applikasjonen som inneholder AKL-T01 forbedret standardiserte mål om evnen til å følge med, minne og impulsivitet.
AKL-T01 er forklart som en selvtilpassende algoritme som har mål om å stimulere de fremre områdene i hjernen hos den som mottar terapien. Det vil si, spiller dataspillet.
Alle barna som var inkludert i studien ble evaluert ved studiestart og etter fire uker. Barna som deltok i studien viste statistisk signifikant endring i Attention Performance Index (API), som ifølge pressemeldingen var studiens primærendepunkt.


Forbedring i begge grupper
Både behandlings- og kontrollgruppen i studien viste statistisk signifikant forbedring etter fire uker på en rekke subjektive delmål – som blant annet var en rangering av barnas oppførsel og ble rapportert inn av foreldrene.


– Forskjellen mellom gruppene på sekundærendepunkt var ikke statistisk signifikant, skriver selskapet og viser til at dataene vil publiseres etterhvert i medisinske tidsskrifter.

Powered by Labrador CMS