KONTAKTLØS MÅLING: Radarenheten monteres ved pasienten, og måler pustefrekvens og puls helt kontaktløst.

Foto: Illustrasjon/VitalThings

Måler puls og pust – uten en eneste ledning

St. Olavs hospital prøver ut ny radarteknologi for måling av puls og pustefrekvens.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

TRONDHEIM: Dagens Medisin møter assisterende klinikksjef Lars Erik Laugsand ved Klinikk for akutt- og mottaksmedisin ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Han er prosjekteier for Autoskår – hvor kontaktløs registrering av puls og pustefrekvens skal prøves ut.

– I dag baseres teknologien på at man kobler ledning på pasientene. Det er tidkrevende og gjør det vanskelig å følge med på flere samtidig. Det vi nå skal prøve ut, er å få målingen automatisk inn på telefon eller PC-skjerm, og vi ønsker at systemet gir alarm når målingene er utenfor normalområdet, sier Laugsand.

Måling av pustefrekvens uføres i dag manuelt ved norske sykehus.

– Det gjøres ved å se på at brystkassa hever seg, og ved å telle hvor mange ganger det skjer per minutt. Dette er ikke noe som kan gjøres kontinuerlig, og det er ofte ikke så veldig korrekte målinger.

Testes mot «gullstandarden»

FORVENTNINGER: Assisterende klinikksjef Lars Erik Laugsand ved Klinikk for akutt-mottaksmedisin ved St. Olavs hospital ser frem til å teste ut teknologi som gjør det mulig å måle puls og pustefrekvens uten en eneste ledning. Foto: Ole Gunnar Onsøien

I prøveprosjektet står VitalThings for sensorteknologien, mens DNV Imatis står for digitale løsninger som gir helsepersonellet sanntidsinformasjon om pasientene. Flere kommuner og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) er også med på prosjektet som er støttet av Innovasjon Norge.

Det nye systemet skal testes det neste halvannet året, parallelt med «gullstandarden», nemlig de eksisterende systemene.

– Vi tenker i utgangspunktet å teste systemet i observasjonsrommene våre. Med vår pasienttilstrømming får vi da testet dette på en god måte, sier Laugsand.

Han tror Autoskår-prosjektet kan ha stor betydning for helsesektoren generelt.

– Ikke bare for akutten, men også ved sengeposter og i sykehjem. Kanskje også i privatmarkedet etter hvert.

Radarbasert sensorchip

Administrerende direktør Bård Benum i VitalThings forklarer teknologien til Dagens Medisin:

– Vi bruker en radarbasert sensorchip. Den registrerer ørsmå bevegelser som vi oversetter til tolkninger av ulike form for livstegn. Vi jobber da både med avansert signalbehandling, antennedesign samt dataprosessering og maskinlæring for å oversette dette til ulik type informasjon og tjenester.

– Den første prototypen av løsningen vår ble utviklet av da selskapet Novelda testet chipteknologien mot helse allerede i 2014. Novelda leverer komponenter, ikke ferdige sluttprodukter. VitalThings ble derfor startet i 2017, som et eget selskap, for å ta i bruk denne teknologien kombinert med annen sensorteknologi til ferdige produkter innenfor helse og det medisinske segmentet.

VitalThings har allerede lansert produktet «Somnofy» med samme teknologi, som passer på mennesker om natten. Apparatet måler også pustefrekvensen til dem som sover.

– Somnofy brukes i dag av søvnforskere for å utføre søvnklassifisering mer presist, helt uten å ha ting på kroppen, sier Benum.

 Videreutviklet

Produktet brukes også i pleie- og omsorgssektoren for å følge med på om pasientene sover, om de er rolige eller urolige. Det er denne teknologien de har videreutviklet og vil prøve ut ved St. Olavs hospital.

– Basert på erfaringen fra Somnofy startet vi i 2020 en prosess rundt et nytt produkt med medisinsk godkjenning, og i fjor kom St. Olavs på banen med anbudsprosessen sin. Det de ønsker å oppnå, er sterkt sammenfallende med det vi ønsker å oppnå.

I dag vil St. Olavs hospital hente ut data om pustefrekvens og puls fra radarmålingen. Det vil skje helt kontaktløst. Visjonen til sykehuset er imidlertid å gjøre mest mulig kontaktløst.

– Noe er mulig i dag, noe er mulig i et overskuelig tidsperspektiv, mens noe muligens kan være mulig på lang sikt. Blodtrykksmåling er for eksempel vanskelig å få til å måle kontaktløst, men ikke umulig. Hva vi får kontaktløst i fremtiden, blir spennende å se. Det vi gjør i dag, trodde ingen var mulig for fem til ti år siden, sier Benum.

UTEN LEDNINGER: I dag er ledninger nødvendig for å måle puls på pasientene. Nå ønsker St. Olavs hospital å kvitte seg med kablene. Foto: Ole Gunnar Onsøien

Kontinuerlig og kontaktløst

Ole Kristian Thu, medisinsk sjef i VitalThings, legger til at ved å kunne overvåke pusten kontinuerlig ved hjelp av radarteknologien, kan man fange opp hendelser man ikke får hentet opp ved intervallbasert overvåking.

– Hyppig overvåking av pusten når man driver med dosering av sterke smertestillende, er viktig.

Thu tror også at kontaktfri teknologi vil gjøre det lettere å overvåke demente eller deliriske pasienter.

– Det er helt nytt og unikt at viktige vitalia kan overvåkes kontinuerlig og kontaktløst. Det er også helt nytt hvordan helsepersonell kommer til å håndtere utstyret på. Nå brukes monitorer som står i et hjørne og piper, men med denne teknologien kan sykepleiere få tilgang til monitoren via arbeidstelefonen. Systemet innpasses i arbeids-hverdagen på en helt annen måte enn vanlig medisinsk utstyr, påpeker han.

Powered by Labrador CMS