BEDRE SAMHANDLING: En nasjonal journalløsning skal ifølge Direktoratet for e-helse bidra til bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester. Illustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

Utreder forslag til kommunal journalløsning

Nå skal fire konsepter utredes videre som mulige anbefalinger for en nasjonal kommunal journalløsning.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

En nasjonal journalløsning for den kommunale helse- og omsorgstjenesten er ett av tiltakene som skal oppfylle ambisjonene i «Én innbygger – én journal». Nylig ga Nasjonalt e-helsestyre sin tilslutning til å vurdere fire mulige konseptløsninger. Det opplyser Direktoratet for e-helse.

Nå skal fire konsepter utredes videre som mulige anbefalinger for en nasjonal kommunal journalløsning:

  • Konsept 1 fokuserer på styrking av dagens løsninger
  • Konsept 4 er obligatorisk avrop på nasjonal rammeavtale for kjerneløsning
  • Konsept 5 er en nasjonal kjerneløsning for kommuner som er valgfri for fastleger å ta i bruk
  • Konsept 7 er én felles, nasjonal kjerneløsning for kommuner, som inkluderer fastleger

​En nasjonal journalløsning skal ifølge Direktoratet for e-helse bidra til bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og andre kommunale tjenester.

Sammenlignes med nullalternativ
Konseptutvalget skal anbefale ett konsept, og utredningen skal overleveres Helse- og omsorgsdepartementet i slutten av juni.

De fire konseptalternativene skal vurderes opp mot mål, kostnader og nytte og skal sammenlignes med et såkalt nullalternativ, som er videreføring av dagens løsning.

Arbeidet med vurdering av de foreslåtte konseptene skjer ifølge Direktoratet for e-helse i samarbeid med KS, 44 kommuner, pasient- og brukerforeninger og spesialisthelsetjenesten.

Powered by Labrador CMS