HAR TROEN: – Dette er åpenbart veien å gå, sier helseminister Bent Høie (H) om presisjonsmedisin, her i Stortingets vandrehall. Foto: Lasse Moe

– Ikke godt nok forberedt

Helseminister Bent Høie forteller at de regionale helseforetakene jobber med å etablere en infrastruktur for presisjonsdiagnostikk.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

– Vi er i et hamskifte der behandling kan tilpasses mer og bedre til den enkelte pasient. Vi har startet behandling med persontilpasset medisin på kreftområdet, sier statsråd Bent Høie (H) til Dagens Medisin.

Han viser til at man nå, gjennom systemet Nye metoder, bruker legemidler for lungekreft for pasienter med en bestemt genetisk profil.

«Veien å gå»
– Disse pasientene får tilgang til behandling som med større sikkerhet har effekt, og vi unngår at pasienter får uvirksom behandling som bare gir bivirkninger. Dette er åpenbart veien å gå, sier han.

– Persontilpasset medisin vil gjøre at flere behandlinger skreddersys til den enkelte i fremtiden. Dette er en utvikling den norske helsetjenesten ikke er godt nok forberedt på. Systemet for nye metoder må utvikle seg for å ta høyde for utviklingen av persontilpasset medisin, påpeker Høie.  

Vi har en jobb å gjøre for å tilpasse oss en framtid med mer person­tilpasset medisin­ Stig Arild Slørdahl, leder for Beslutningsforum

– For et år siden ga jeg helseregionene i oppdrag å sikre etablering og drift av infrastruktur som kan legge til rette for utvikling og bruk av molekylære tester, genpaneler og bruk av biomarkører. I vår melder helseregionene at en infrastruktur for presisjonsdiagnostikk innenfor kreft med dedikerte ressurser er under etablering.

Arbeider med handlingsplan
Da Helsenæringsmeldingen ble lagt frem i høst, ble det klart at man i Norge ønsker å få til et bedre samarbeid med industrien og satse på bedre tilrettelegging for kliniske studier. Det ble varslet at handlingsplanen for kliniske studier skal stå ferdig i 2020.

Under ASCO opplyste flere eksperter til Dagens Medisin at genpanel-testing er en forutsetning for at pasienter skal kunne identifiseres som aktuelle for kliniske studier.

Høie melder at departementet nå er i startfasen med handlingsplanen for kliniske studier.

– Vi er opptatt av at handlingsplanen treffer alle aktørene som må være med; klinikerne, forskningsmiljøene, industrien og pasientene. Vi ønsker derfor bred involvering og en åpen prosess. Arbeidet starter for fullt etter sommeren, og handlingsplanen kommer neste år.

Har begynt arbeidet
– Vi har begynt på dette arbeidet, og vi har en jobb å gjøre for å tilpasse oss en framtid med mer persontilpasset medisin, sier Stig Arild Slørdahl, leder for Beslutningsforum og administrerende direktør i Helse Midt-Norge, til Dagens Medisin.

Slørdahl viser til at Oslo universitetssykehus i 2019 har fått i oppdrag å lede og koordinere et nasjonalt kompetansenettverk innen presisjonsmedisin.

– Nettverket er en arena for informasjonsutveksling, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling innenfor relevante fagområder av persontilpasset medisin. Formålet er å legge til rette for økt harmonisering, felles kompetansenivå og bedre samarbeid nasjonalt for å fremme enhetlig og god implementering av persontilpasset medisin i helsetjenesten.

Slørdahl forklarer at nettverket har fått i oppdrag å fremme bedre og mer ensartet diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter – og bidra til å sikre lik tilgang til diagnostiske tjenester nasjonalt, inkludert standardisering og harmonisering av diagnostiske tester.

– Spørsmål knyttet til genpaneler og molekylær diagnostikk vil være en prioritert oppgave for nettverket.

Utfordringer for Beslutningsforum
– Hvordan ser Beslutningsforum for seg å kunne behandle kommende saker hvor legemidler kun har indikasjon på genetisk uttrykk – og ikke hvor i kroppen svulsten er?
– Vi erkjenner at dette gir nye utfordringer. Vi skal fortsatt følge prioriteringskriteriene som er enstemmig vedtatt av Stortinget, men gruppene vil bli mindre og indikasjonene vil være mer avhengig av genetikk som genetisk uttrykk i svulsten.
– Hva vil dere gjøre med denne problemstillingen når dere skal revidere Nye metoder?
– Vi arbeider kontinuerlig med å forbedre Nye metoder. Å tilrettelegge bedre for persontilpasset medisin, er en del av dette arbeidet.

Powered by Labrador CMS