– Først nå på 2000-tallet har man forstått at mikro-RNA-ene har en betydning som markører for sykdom, sier Anja Bye. Foto: Andrea Hegdahl Tiltnes/NTNU

Markører i blod kan avsløre risiko for hjerteinfarkt

Markører i blodet kan, sammen med de tradisjonelle risikofaktorene, gjøre det lettere å finne ut hvem som har høy risiko for å få et hjerteinfarkt.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det viser en norsk studie som nylig er publisert i Journal of Molecular and Cellular Cardiology.

Dagens metoder for å avsløre risiko for hjerte- og karsykdom, fanger ikke opp alle.

– Rundt 15-20 prosent av de som får hjerteinfarkt ville havnet i en lavrisikogruppe. Målet vårt var å finne markører som kunne forutsi med større sikkerhet hvem som er i risikogruppen for å få hjerte- og karsykdom, sier førsteforfatter Anja Bye ved NTNU og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Fulgte personene
Ved hjelp av data fra HUNT-studien (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) har forskerne sett på blodprøver som ble tatt av friske personer.

– Så fulgte vi disse personene i 10 år, og plukket ut 56 som fikk dødelig hjerteinfarkt. Vi fant også 56 kontrollpersoner, med samme risikoprofil når det gjaldt vekt, røyking og andre faktorer, sier Bye.

Deretter lette de etter markører i blodet, såkalte mikro-RNA-er.

– Først nå på 2000-tallet har man forstått at mikro-RNA-ene har en betydning som markører for sykdom, sier Bye.

Fant markører
Forskerne fant 12 slike markører som kunne identifiseres hos alle deltakerne, men som var annerledes hos de som fikk dødelig hjerteinfarkt enn hos de som holdt seg syke.

Deretter gjentok de prosedyren med 100 nye personer, der halvparten hadde fått hjerteinfarkt og den andre halvparten holdt seg friske, for å kontrollere resultatene de hadde fått.

– Vi satt da igjen med 10 markører som ser ut til å være knyttet til høyere risiko for hjerteinfarkt. Noen av dem følger hverandre tett, det vil si at i en eventuell test vil det være nok å teste for 5 av dem, sier Bye.

Kombinerte markørene
Ved å kombinere disse markørene med de tradisjonelle risikomarkørene, økte sannsynligheten for å finne de som ville få hjerteinfarkt betraktelig, sammenlignet med å bare bruke de tradisjonelle markørene.

– Mikro-RNA-modellen kan bidra med mer informasjon enn de tradisjonelle markørene som høyt kolesterol, røyking og overvekt. Hvis man tenker seg at 1,0 viser perfekt treffsikkerhet mens 0,5 indikerer at det er helt tilfeldig om modellen tilsier hjerteinfarkt, ble verdien 0,9 i modellen som inkluderte mikro-RNA, sier Bye.

Med bare tradisjonelle markører ble verdien 0,72.

Trengs flere studier
Hun understreker at det er nødvendig med flere studier for å bekrefte resultatene.

– I den vanlige kliniske hverdagen vil det være ulike grupper man skal vurdere, ikke alle vil være helt friske når man tar blodprøvene, slik de var i vår studie. Derfor går vi nå videre med forskningen for å se hvor robuste markørene våre er, sier hun.

Krevende i dag
Det vil være en ekstra kostnad dersom man skal innføre mikroRNA-testing for å vurdere risiko.

– I dag er dette nokså krevende, teknologien er ny. Men trolig blir det billigere etter hvert, og det kan være et nyttig verktøy for å eventuelt kunne sette inn forebyggende tiltak på et tidlig tidspunkt, sier hun.

Powered by Labrador CMS