LIVSSTIL: Forsker John Munkhaugen sier at livsstilstiltak som røykeslutt og vektreduksjon også kan være med på å senke CRP. Foto: Arkiv
LIVSSTIL: Forsker John Munkhaugen sier at livsstilstiltak som røykeslutt og vektreduksjon også kan være med på å senke CRP. Foto: Arkiv

1 av 3 hjertepasienter har forhøyet CRP

Forhøyet CRP er en risikofaktor for nye hjerteinfarkt. – Vi må behandle disse pasientene med høyere doser statiner, sier forsker John Munkhaugen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

En ny, norsk studie som har sett på 1058 hjertepasienter i allmennpraksis ble nylig publisert i European Journal of Preventive Cardiology.

39 prosent av pasienter som hadde hatt hjerteinfarkt, hadde CRP over 2 mg/L – altså betennelsestilstand i kroppen.

Halvparten brukte lav dose
Studien viser at nesten 2/3 av pasientene med høy CRP hadde høyt LDL-nivå, altså høyt nivå av det dårlige kolesterolet, og halvparten av dem brukte lave doser statiner.

– Dette tyder på at vi må sørge for å behandle disse pasientene med høyere doser statiner i første omgang, før vi vurderer om spesifikke medikamenter mot inflammasjon skal brukes. Å optimalisere statinbehandlingen kan få ned CRP, og dermed bedre prognosen til pasientene, sier Munkhaugen.

CANTOS-studien
I fjor kom en studie som har vakt mye oppmerksomhet blant hjertemedisinerne, CANTOS-studien.

Den viste at det å behandle inflammasjon hos hjertepasienter, og dermed senke CRP, reduserte risikoen for nye hjerteinfarkt. For å senke CRP ble medikamentet Kanakinumab benyttet.

Nytt prinsipp
– Dette er et nytt behandlingsprinsipp som kan få stor betydning for pasienter med hjerteinfarkt, selv om det trengs flere studier før medikamentet eventuelt vil bli tatt i bruk i klinisk praksis i Norge. Men det er kostbart, og har en god del alvorlige bivirkninger, sier Munkhaugen.

Bakgrunnen for studien var å finne ut hvem som eventuelt kan være egnet for å få denne type behandling.

Må selektere
Munkhaugen ser ikke bort fra at en del av pasientene med forhøyet CRP vil kunne ha nytte av Kanakinumab eller tilsvarende medikamenter i framtiden.

– Men da må vi selektere de riktige pasientene, og altså først forsøke med høydose statiner og livsstilstiltak.

Bivirkninger kan være årsak
I den norske studien viste det seg at blant de som hadde lavt LDL-nivå men høy CRP, brukte 63,5 prosent høydose statiner.

En liten gruppe av de som både hadde høyt LDL og forhøyet CRP bruker ikke statiner i det hele tatt, hovedsakelig på grunn av antatte bivirkninger.

– Bivirkninger er også antatt å være en årsak til at mange pasienter bruker lave doser med statiner, og dette må derfor undersøkes videre, sier Munkhaugen.

Livsstilstiltak
Studien viser at røyking, overvekt og angstsymptomer er assosiert med inflammasjon.

– Livsstilstiltak som røykeslutt og vektreduksjon kan også være med på å senke CRP, sier han.

Det er ikke helt klart hvorfor hjertepasienter ofte har forhøyet CRP.

– Men man vet at åreforkalkning både kan være årsak til og virkning av forhøyet CRP, sier Munkhaugen.

CRP en risikofaktor
I dag er det ikke fast standard å måle CRP hos hjertepasienter.

– Vi tror resultatene fra CANTOS kan komme til å endre dagens retningslinjer slik at CRP blir en risikofaktor på lik linje med høyt kolesterol hos disse pasientene. CANTOS-studien viste at vi må behandle CRP, og vår nye studie viser at statinbehandling og livsstilsfaktorer har betydning for CRP-nivået, sier han.

Studien har utgått fra Medisinsk avdeling, Drammen sykehus i samarbeid med Hjerteavdelingen ved Sykehuset i Vestfold, Hjerteavdelingen på Rikshospitalet og Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Universitetet i Oslo. Munkhaugen mottar støtte fra Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Omstridt studie
Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket og spesialist i indremedisin og hjertesykdommer, sier CANTOS-studien er omstridt.

– Effekten var forholdsvis beskjeden og det var en økning av blant annet svært alvorlige infeksjoner. Legemidlet har foreløpig ikke fått noen ny indikasjon på bakgrunn av studien. Kanakinumab – Ilaris – er i Norge godkjent mot Autoinflammatoriske febersyndromer, en gruppe forholdsvis sjeldne sykdommer, sier Madsen.

Dyrt legemiddel
Han sier Ilaris har en svært høy pris.

– Virkningen av legemidlet var omtrent den samme som kolesterolsenkende PCSK-9-hemmere, som er legemidler med lite alvorlige bivirkninger og en adskillig lavere pris. Jeg tror personlig ikke at kanakinumab har noen stor fremtid mot koronarsykdom, sier han.

Han mener imidlertid det er interessant at CANTOS-studien viste at betennelsesdempende legemidler kan ha effekt mot aterosklerotisk sykdom.

– Det er andre legemidler som kan ha den samme effekten- blant annet metformin, som jo koster svært lite, sier han.

Alle bør få høydose statiner
Når det gjelder funnene i den nye, norske studien påpeker Madsen at dagens retningslinjer sier at alle med koronarsykdom bør få høydose statin.

– Vi ser at tillegg av annen behandling som kanakinumab eller PCSK9-hemmere kun gir en nokså marginal tilleggseffekt i forhold til anbefalt statinbehandling, sier han.

Han tviler på at CRP er et godt nok grunnlag til å differansiere mellom pasienter som skal ha ulike behandlinger.

Interessekonflikter: Munkhaugen har avtale om honorar fra Sanofi for foredrag på kardiologenes vårmøte i mai. Ellers ingen oppgitte interessekonflikter.

Powered by Labrador CMS