SJELDEN-BIVIRKNING: – Dette er heldigvis sjeldne tilfeller, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Foto: Colourbox/arkiv Foto:

SJELDEN-BIVIRKNING: – Dette er heldigvis sjeldne tilfeller, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket. Foto: Colourbox/arkiv

Foto:

Sammenheng mellom mRNA-vaksiner og hjertesykdom

Europeiske legemiddelmyndigheter anbefaler at perikarditt og myokarditt føres opp som sjeldne bivirkninger i produktinformasjonen til mRNA-vaksine til Comirnaty, Pfizer og BioNtech sin mRNA-vaksine mot covid-19, og Spikevax, Modernas mRNA-vaksine mot covid-19.

– Nå har sikkerhetskomiteen gitt sin innstilling. Veien videre er nå via vitenskapskomiteen og deretter EU-kommisjonen for endelig avgjørelse om bivirkningene skal føres opp i produktinformasjonen, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket til Dagens Medisin.

– Det er ikke bestemt enda?

– Nei, men det skjer nesten aldri at disse rådene ikke tas til følge, sier Madsen.

Det er nå oppe til vurdering om hjertesykdommene perikarditt, også kjent som hjerteposebetennelse, og myokarditt, kjent som hjertemuskelbetennelse, skal inkluderes som sjeldne bivirkninger produktinformasjonen til mRNA-vaksinene til Comirnaty, Pfizer og BioNtech sin mRNA-vaksine mot covid-19, og Spikevax, Modernas mRNA-vaksine mot covid-19.

Sikkerhetskomiteen som anbefaler

– Hva betyr dette?

– Dette er heldigvis sjeldne tilfeller. Vi har registrert noen i Norge, og faktisk flere enn enkelte andre land. Men det har nok sammenheng med at vi i Norge har et godt meldingssystem og får fortere oversikt. Noe som var tilfellet tidligere i år i forbindelse med en annen vaksine. Det gir oss anledning til å gi gode råd tidlig, sier Madsen.

Det er sikkerhetskomiteen for legemidler (PRAC) som har konkludert etter å ha vurdert data fra en rekke land om forekomsten perikarditt og myokarditt etter vaksinasjon med mRNA-vaksinene Comirnaty og Spikevax, og som nå anbefaler at sykdommene føres opp som bivirkninger. Endelig avgjørelse tas av EU-kommisjonen, det skriver EMA i en pressemelding.

– De aller fleste tilfellene av disse sykdommene er milde og forbigående. Og som oftest går det over uten behandling, eller med enkel behandling ved smertestillende eller betennelsesdempende.

– Men det er viktig at de som føler på brystsmerter, tungpustenhet eller hurtig eller uregelmessig puls oppsøker lege. Det gjelder både personer som er vaksinert og personer som ikke er det. Slik betennelse skyldes ofte virusinfeksjon, sier Madsen.

EMA skriver at det har vært en grundig gjennomgang av 145 tilfeller av myokarditt av personer som er vaksinert med Cominarty-vaksinen, og 19 tilfeller av personer som er vaksinert med Spikevax-vaksinen. Det har også vært en grundig gjennomgang av 138 tilfeller av perikarditt hos personer som er vaksinert med Cominatry-vaksinen, og 19 tilfeller hos personer som er vaksinert med Spikevax.

Per 31. mai var det vaksinert omtrent 177 millioner doser med Comirnaty og 20 millioner doser med Spikevax, opplyser EMA.

Antall norske innmeldinger

Steinar Madsen sier det er rapportert inn 61 tilfeller av perikarditt og 14 tilfeller av myokarditt fra Norge.

Den europeiske legemiddelmyndigheten opplyser at tilfellene hovedsaklig fant sted innen 14 dager etter vaksinering, og oftere etter andre vaksinedose og hos yngre menn. Fem personer, som enten hadde høy alder eller andre, samtidige sykdommer, har dødd av bivirkningene skriver EMA. Videre beskriver EMA at tilgjengelig data antyder at forløpet av sykdommene etter vaksinering ligner på det typiske forløpet for sykdommene, som forbedres med hvile eller behandling.

Europeiske legemiddelmyndigheter understreker samtidig at nytten av å ta vaksinen er større enn risiko for å få hjertesykdommene. Det er opp til de ulike lands myndigheter å avgjøre om eller hvordan de skal bruke vaksinen.

Artikkelen er oppdatert med intervju med Steinar Madsen 9. juli kl. 15.21

Rettelse: I første versjon av artikkelen stod det at perikarditt og myokarditt skal føres opp som sjeldne bivirkninger i produktinformasjonen til mRNA-vaksine til Comirnaty, Pfizer og BioNtech sin mRNA-vaksine mot covid-19, og Spikevax, Modernas mRNA-vaksine mot covid-19. Det stemmer ikke, det korrekte er at det nå skal vurderes om sikkerhetskomiteens innstilling skal tas til følge.

Powered by Labrador CMS