STARTSKUDD FOR MEDISINSTART: Statssekretær Line Miriam Sandberg (Frp) i Helse- og omsorgsdepartementet sto for snorklippingen som markerte startskuddet for Medisinstart. Foto: Øyvind Bosnes Engen
STARTSKUDD FOR MEDISINSTART: Statssekretær Line Miriam Sandberg (Frp) i Helse- og omsorgsdepartementet sto for snorklippingen som markerte startskuddet for Medisinstart. Foto: Øyvind Bosnes Engen

Nå er Medisinstart i gang

– Viktig lavterskeltiltak for bedre legemiddelbruk, mener statssekretær, som offisielt lanserte veiledningstjenesten onsdag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Onsdag 2. mai gikk startskuddet for apotektjenesten Medisinstart. Dermed skal kroniske pasienter med hjerte- og karsykdom heretter tilbys veiledningssamtaler i apotek når de påbegynner ny behandling.

Medisinstart

Oppstartsveiledning, også kalt Medisinstart, går ut på at pasienter med kronisk hjerte- og karsykdom skal få tilbud om veiledningssamtaler med farmasøyter i apotek.Samtalene tilbys når pasientene påbegynner behandling med blodtrykksenkende, kolesterolsenkende eller blodfortynnende legemidler.Tjenesten er basert på Apotekforeningens Medisinstart-studie, som konkluderte med at etterlevelsen var høyere blant dem som fikk veiledningssamtaler enn i kontrollgruppen.I statsbudsjettet for 2018 besluttet Stortinget å innføre Medisinstart: Apotekene skal få refundert 225 kroner for hver veiledningssamtale de utfører, og hver pasient får tilbud om to samtaler.

– Vi vil bruke farmasøyten, og den kompetansen som finnes i apoteket, til å veilede pasientene der hvor pasientene er. Medisinstart er et viktig lavterskeltiltak for bedre bruk av legemidler. Hensikten er at man skal motivere pasientene til å ta de aktuelle legemidlene på rett måte, i rett mengde, til rett tid og i samsvar med legens ordinasjon, uttalte statssekretær Line Miriam Sandberg (Frp) i Helse- og omsorgsdepartementet, før hun klippet snoren som markerte oppstarten av Medisinstart.

Opptil 9000 pasienter
Stortinget har bevilget fire millioner kroner for å finansiere tjenesten i 2018. Ettersom apotekene får refundert 225 kroner for hver av de to veiledningssamtalene som skal tilbys pasientene, innebærer bevilgningen at 9000 pasienter kan få tjenesten i år.

– Det må i det videre arbeidet prioriteres å få på plass enkle digitale løsninger for samhandling mellom lege og apotek. Vi har derfor bedt Helsedirektoratet om å se nærmere på dette, slik at vi etter hvert får både elektronisk henvisning til Medisinstart, og elektronisk tilbakemelding til legen etter at Medisinstart er gjennomført, sier Sandberg.

– Beskjeden pengesum
Det er Apotekforeningen som utviklet tjenesten, og dokumentert effekten av veiledningssamtaler gjennom den randomiserte Medisinstart-studien fra 2014 til 2016. Administrerende direktør Per T. Lund mener gårsdagen kommer til å bli en merkedag for norske apotek.

– Jeg synes det er et paradoks at vi bruker milliarder av kroner over legemiddelbudsjettet til denne pasientgruppen – det er snakk om hundretusener av pasienter – uten at vi hittil at har gjort veldig mye for å sikre at de samme pasientene bruker legemidlene riktig. Det blir litt som å bygge nye firefeltsmotorveier, men fordi vi ikke merker veien skikkelig, så fortsetter alle å kjøre i det samme kjørefeltet, sier Lund:

– Når det gjelder pasientgruppen vi snakker om her, bruker vi rundt to milliarder kroner på legemidler. I den sammenhengen blir fire millioner kroner ganske beskjedent, og parallellen til motorveien bør være ganske klar.

MERKEDAG: Apotekforeningens Per T. Lund kaller 2. mai en merkedag for norske apotek.

      
        Foto: Øyvind Bosnes Engen
MERKEDAG: Apotekforeningens Per T. Lund kaller 2. mai en merkedag for norske apotek. Foto: Øyvind Bosnes Engen

Dropper krav om papirepikriser
Norsk forening for allmennmedisin (NFA) besluttet i vinter å trekke seg fra samarbeidet om Medisinstart. Begrunnelsen var at tjenesten etter foreningens oppfatning er unyttig og skaper ekstraarbeid for fastlegene, dersom den ikke gis etter henvisning fra lege.

Helse- og omsorgsdepartementet fastslo for få uker siden at apotekene likevel ikke skal sende papirepikrise til fastlegen for alle pasientene som har fått tjenesten. Derimot skal epikrisene sendes når tjenesten er gitt etter henvisning, og i øvrige tilfeller der de inneholder informasjon som er «relevante for legens oppfølging av behandlingen».

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å definere nærmere i hvilke tilfeller fastlegene bør få epikrisen tilsendt. I tillegg har direktoratet fått i oppdrag å formidle informasjon om Medisinstart til legene, ettersom NFA trakk seg fra samarbeidet.

Powered by Labrador CMS