FØRSTE-TEST: – Det vi gjør er å bruke HoloLens i arbeidet i CTO, som er å åpne tette blodårer. Det er en prosedyre som kan være svært tidkrevende, sier Slobodan Calic, her avbildet under første kliniske testing. Foto: HoloCare Foto:

FØRSTE-TEST: – Det vi gjør er å bruke HoloLens i arbeidet i CTO, som er å åpne tette blodårer. Det er en prosedyre som kan være svært tidkrevende, sier Slobodan Calic, her avbildet under første kliniske testing. Foto: HoloCare

Foto:

Tester HoloLens og mixed reality i hjerteinngrep

Sørlandet sykehus og Rikshospitalet tester sammen med selskapet HoloCare, ut HoloLens og mixed reality som verktøy under CTO PCI-prosedyrer.

MEDISINSK-DATA: – Vi har brukt «remote assist», som er Microsoft utviklet, men vi har i tillegg laget en del funksjonalitet for å kunne bruke dem slik vi nå gjør. Det er blant annet funksjon for å sende medisinsk data frem og tilbake, sier Jahn Otto Andersen. Foto: HoloCare
MEDISINSK-DATA: – Vi har brukt «remote assist», som er Microsoft utviklet, men vi har i tillegg laget en del funksjonalitet for å kunne bruke dem slik vi nå gjør. Det er blant annet funksjon for å sende medisinsk data frem og tilbake, sier Jahn Otto Andersen. Foto: HoloCare

– Prosjektet er et samarbeid mellom Sørlandet sykehus, Rikshospitalet og HoloCare AS, sier Slobodan Calic, overlege og spesialist i indremedisin og hjertesykdommer- intervensjonskardiolog ved Sørlandet sykehus.

Teknologien skal brukes i perkutan koronar intervensjon (PCI-prosedyrer) hos pasienter med okkluderte koronar- arterier (CTO). Prosjektet er nå en såkalt feasibility (gjennomførbarhet)-studie hvor HoloLens og mixed reality-teknologi skal prøves ut i praksis.

– Det vi gjør er å bruke HoloLens i arbeidet i CTO, som er å åpne tette blodårer. Det er en prosedyre som kan være svært tidkrevende. Man kan bli både sliten og det kan være nødvendig å bytte strategi underveis, da er det nyttig med innspill, sier Calic.

Studiestart i høst
Han sier det er få lignende prosjekter i utlandet og at de er først i Norge.

Prosjektet har fått innovasjonsstøtte fra Helse Sør-Øst. Calic sier så vidt han vet er dem de første innenfor fagfeltet som tar verktøyet i bruk.

Første kliniske tester for prosjektet ble gjennomført i juli.

– De har vært veldig lovende. Vi skal gjennomføre noen flere tester, og inkludere pasienter til studien i oktober-november.

– Hvor mange pasienter skal inkluderes i studien?

– Det er ti pasienter og prosedyrer som inkluderes i studien. Det er nok for en slik studie.

– I studien er Christian Hesbø Eek fra Rikshospitalet samarbeidspartner, og HoloCare har ansvaret for IKT-støtte.

– Vi har jobbet med dette i to-tre år. Først hadde vi et idéavklaringsprosjekt hvor vi fikk støtte fra Regionalt forskningsfond Agder. Deretter, etter design av prosjektet har vi fått støtte i Helse Sør-Øst til et innovasjonsprosjekt og en studie.

Calic sier planen er at han, som har hovedansvaret for CTO-programmet ved Arendal PCI-senter, og Christian Hesbø Eek, som er Calic´ CTO-mentor, skal gjennomføre prosedyrer sammen, mens Eek er i Oslo. Kommunikasjon og interaksjon vil gjennomføres via HoloLens.

– Eek er min mentor. Vi besøker hverandre jevnlig for å diskutere fag og for å overvære prosedyrer.

– Men det er ikke alltid det passer å reise frem og tilbake. Og derfor kom idéen om å ta i bruk denne teknologien også innenfor jobb i pasientrelatert arbeid. Slik kan vi ha kontakt gjennom hele prosedyren, sier Calic.

– Vil ha stor gevinst etter oppstart
– Et verktøy som dette er veldig flott med tanke på reising og opphold som denne type veiledning vanligvis krever. Med dette verktøyet kan jeg sitte i Oslo og gjøre den jobben, sier Christian Hesbø Eek, overlege Oslo universitetssykehus.

– Hvordan synes du verktøyet fungerer?

– Overraskende bra.

– Det er selvfølgelig en teknikk som må gå seg litt til. Hans briller har et kamera som gjør at jeg kan se det han ser. Samtidig jobber han på en røntgenskjerm, og et kamera som filmer skjerm er sjeldent bra. Men det fikk vi løst med at jeg bruker en slave av hans skjerm, slik at jeg kan se skjermen han jobber på og samtidig ha bilde av det han ser.

GJENNOM-BRILLENE: Calic kan se bilde av Christian Hesbø Eek under prosedyren og plassere bildet av han et sted hvor det ikke blokkerer sikt. Foto: HoloCare

– Når vi testet hos pilotpasient fungerte dette veldig bra.

Eek forteller at det i en veiledningsperiode ofte er slik at man har fem til syv pasienter sammen før man blir overlatt til seg selv.

– Er dette fremtiden?

– Det er nok veldig lurt å fremdeles gjøre prosedyre sammen fysisk, for en av forutsetningene for at dette skal fungere er at man kjenner hverandre. Jeg tror det vil ha en stor gevinst etter oppstart, og gjøre oppfølging mindre krevende.

– Men det er nok et stort potensial for teknologien. For eksempel for ferske overleger hos oss som er på vakt, hvis de ønsker å spørre en kollega om noe kan det være et godt verktøy for å kunne kommunisere «real time» istedenfor at en som har fri må komme inn på jobb. Jeg tror derfor det er andre bruksområder for en slik teknologi.

– Avhengig av enkeltpersoner med pågangsmot
– Er det noen utfordringer knyttet til verktøyet?

– Det bringer med seg noen spørsmål. Som for eksempel knytter seg til anonymisering og personvern. Dette er noe som Slobodan har brukt mye tid på. Skal dette gjennomføres via sykehusets krypterte nett eller et annet nett, det er noen hensyn å ta.

– Det som er helt åpenbart er at jeg ikke kan overta en prosedyre hvis det skulle være behov for det.

Eek sier at han synes det er kjekt med samarbeidet mellom et stort og lite sykehus, og at initiativet kommer fra Slobodan Calic og Sørlandet sykehus.

– Det er bra at slikt kan desentraliseres.

Eek sier at man i slike prosjekter er veldig avhengig av enkeltpersoner med pågangsmot.

– Slobodan er en slik person som virkelig jobber på. Dette er hans idé og tanke, han skal ha all æren for dette. Jeg er klinisk ekspert som ser at dette fungerer.

Teknologien
Jahn Otto Andersen, CTO (teknologidirektør) i HoloCare, forteller at typen briller som brukes er utviklet av Microsoft.

– Det er lignende VR-briller, for dem som har vært borti det, bare at dette er det som heter mixed-reality. Forskjellen fra VR-briller er at vi bruker gjennomsiktig glass slik at den virkelige verden blandes inn.

– Gjennom brillene kan den som ikke er til stede se det den som har på seg brillene ser. I tillegg kan den personen legge inn informasjon gjennom brillene, slik at den som har på seg brillene kan få tilgang til den informasjonen. Man får et bilde av kollega og kan plassere det hvor som helst, slik at det ikke hindrer sikt.

Gjennom brillene er det mulig å tegne og forklare, og personene kan snakke sammen forklarer Andersen.

– Det er også mulig for personene å sende relevant data til hverandre.

– Selve brillene er utviklet av Microsoft, softwaren lager vi. Vi har brukt «remote assist», som er Microsoft utviklet, men vi har i tillegg laget en del funksjonalitet for å kunne bruke dem slik vi nå gjør. Det er blant annet funksjon for å sende medisinsk data frem og tilbake.

HoloCare startet som et prosjekt mellom Sopra Steria og Rikshospitalet i 2016 for å undersøke om dette var en type briller som kan brukes slik som i prosjektet som nå er i startfasen. HoloCare er senere skilt ut som et eget selskap og eies av Inven2 og Sopra Steria. Inven2 er et aksjeselskap som er eies av Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Andersen forteller at HoloCare også arbeider med andre applikasjoner som retter seg mot planleggingen av kirurgi på andre områder som lever, hjerte og ortopedi.

Praktiske utfordringer
– Har det vært noen utfordringer i utviklingen?

– Det er alltid noen utfordringer. I dette arbeidet har det vært flest av praktisk karakter. Batteritid for eksempel, det må vi se nærmere på. I bruk under prosedyren må man også ha på blybriller for beskyttelse- da gjelder det at de ikke er i veien, men er mulig å ha på under hololens-brillene. Det har gått fint.

– Dugg på brillene har også vært et tema, løsningen på det er rett og slett å klemme munnbind bedre på.

– Det å ha på brillene over lengre tid, som fire timer- det har gått fint. Første testen vi har gjennomført var en suksess.

Powered by Labrador CMS