- UAKSEPTABELT: LMIs Karita Bekkemellem reagerer på at apotekene opplyser pasientene om prisen på legemidlene de bruker. Foto: Arkivfoto

– Apotekene må snarest endre ulovlig praksis

– Det er uakseptabelt at apotekene offentliggjør forretningshemmeligheter, sier LMI-direktør Karita Bekkemellem.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Etaten som forhandler legemiddelpriser på vegne av sykehusene, har bestemt at avtalepriser er å regne som forretningshemmeligheter og må holdes unna offentligheten. Men fortsatt klistrer apotekene prislappen på H-reseptene. Dermed er ikke de hemmelige prisene hemmelige, slik Dagens Medisin har avdekket.

– Det er uakseptabelt at apotekene offentliggjør forretningshemmeligheter, sier Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI).

– Forventer affære
– For H-resepter er det ingen egenandel. Pasientene trenger derfor ikke å kjenne prisen. Apotekene må snarest endre sin ulovlige praksis. Jeg forventer at helseforetakene tar affære, sier hun til Dagens Medisin.

Mens en rekke aktører har kritisert hemmeligholdet av anbudspriser, støtter LMI endringene som er innført av Helseforetakenes Innkjøpsservice (HINAS).

– Du har tidligere uttalt at LMI er for mest mulig åpenhet. Hvorfor er det da viktig at legemiddelpriser inngitt i anbud, er hemmelige?

– Åpenhet er viktig. Men når vi kommer tettere på store innkjøpsprosesser endrer bildet seg. Da blir konfidensialitet et viktig verktøy for å sikre god tilgang og lavere priser, sier Bekkemellem.

At de alltid har brutt loven, gjør det ikke mer lovlig Karita Bekkemellem, LMI

LMI: Sikrer Norge lave priser
Noe av årsaken ligger i modellen for prisfastsettelse av legemidler, ifølge LMI. Legemidlets maksimalpris fastsettes av Statens legemiddelverk ved hjelp av såkalt europeisk referansepris, som baseres på gjennomsnittet av de tre laveste prisene legemiddelet selges for i et utvalg av ni europeiske land. 

– Dette sikrer Norge lave maksimalpriser på legemidler. Reduksjon av maksimalpris vil imidlertid påvirke prisene i Europa for øvrig, og er ofte ikke mulig for et lite marked som Norge. Et rammeverk for forhandling og anbud som ikke påvirker prisnivået i større markeder blir derfor viktig for å sikre norske pasienter tilgang til medisiner.

– Med konfidensielle prisavtaler vil norske myndigheter kunne forhandle seg frem til en rabatt som andre land ikke får vite om. Dermed kan rabatten bli ganske god og til det beste både for norske myndigheter som skal betale og for norske pasienters mulighet til å få rask tilgang til medisinen.

Avviser at industrien tjener på hemmelighold
– Ifølge Apotekforeningen er det bare legemiddelindustrien som vil tjene på dette på sikt. Hva er din kommentar til det?

– Premisset i det utsagnet er feil. For man tjener ikke mer når prisene blir lavere som følge av konfidensialitet.

– Apotekene har alltid hatt denne praksisen. Hvorfor må den endres nå?

– At de alltid har brutt loven, gjør det ikke mer lovlig, sier Bekkemellem.

Powered by Labrador CMS