HAR TATT AVGJØRELSE: – Det er hensynet til pasientene som har vært førende for vår vurdering, sier administrerende direktør Inger Cathrine Bryne (t.v) i Helse Vest RHF og leder i Beslutningsforum. – Helheten og pasientperspektivet ivaretas best ved å tildele til tross for KOFAs avgjørelse, sier administrerende direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp. Begge foto: Vidar Sandnes

Foto:

Går mot KOFA-avgjørelse – holder på onkologianbud

– Tildeling gjøres nå først og fremst for å kunne få en trygg og sikker tilgang på viktige legemidler til kreftbehandling i Norge, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF, Inger Cathrine Bryne.

Publisert

– Det er hensynet til pasientene som har vært førende for vår vurdering, sier Bryne, som representerer eierne til Sykehusinnkjøp, i en pressemelding fra Sykehusinnkjøp tirsdag.

Dette er saken

Avgjørelsen om å holde på gyldigheten til årets anbud på kreftlegemidler kommer etter at Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) for noen uker siden ga legemiddelselskapet MSD medhold i en klage på gjennomføringen av nevnte anbud. Selskapet mente de tidligere prislekkasjene Sykehusinnkjøp var ansvarlige for, blant annet på enhetspriser på MSDs pembrolizumab (Keytruda), gjorde anbudsresultatet ugyldig. Dette konkluderte også KOFA med i sin klagebehandling.

Vil gi pasientene bredt utvalg

Sykehusinnkjøp skriver at det i forbindelse med denne avgjørelsen har blitt tatt en svært omfattende vurdering av alternativer, der både spesialistgruppe, fagdirektører i de regionale helseforetakene og interne og eksterne advokater har bidratt.

«Sentralt er premisset om at dette vil gi pasientene et så bredt utvalg av ulike behandlingsalternativ som mulig. Også spesialistgruppen vektlegger dette i vurderingen», skriver Sykehusinnkjøp.

– Til pasientens beste

Administrerende direktør Bente Hayes i Sykehusinnkjøp påpeker at fullførelsen av konkurransen gjør at leverandørene ikke trenger å vente et ekstra år for å tilby enkelt av sine nyeste legemidler, og at det også er til pasientens beste.

– Eksempelvis foreligger det nå godkjenning for to nye legemidler i Beslutningsforum, men som ikke kan benyttes før nye avtaler på onkologi trer i kraft, sier Hayes i en uttalelse.

Hayes sier de har stor respekt for KOFA, men at de denne gangen har sett at problemstillingen har vært så komplekse at en skriftlig utredning ikke har belyst helheten godt nok.

– Derfor har vi sammen med eierne landet på at helheten og pasientperspektivet best ivaretas ved å tildele til tross for KOFAs avgjørelse, sier Hayes.

Powered by Labrador CMS