Ilustrasjonsfoto: Getty Images Foto:

Ilustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Advarer jordmødre mot avtaler om hjemmefødsel

Helsetilsynet advarer jordmødre mot å inngå avtale om bistand ved hjemmefødsel i tilfeller hvor det ikke er anbefalt ifølge nasjonale retningslinjer.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

«Jordmor kan ikke inngå avtale om hjemmefødsel der dette ikke er forsvarlig», skriver Statens helsetilsyn på egne nettsider.

Bakgrunnen for presiseringen er flere tilsynssaker hvor jordmødre har inngått avtaler om bistand, til tross for at dette ikke anbefales i Helsedirektoratets nasjonale retningslinjer.

«I tilsynssakene har vi understreket at jordmødrene har ansvar for at kvinner får et trygt og forsvarlig tilbud når de ønsker å føde hjemme,» skriver Helsetilsynet.

Vanskelig å si nei

Planlagt hjemmefødsel er ikke en del av det offentlige tilbudet, men er et tilbud fra privatpraktiserende jordmødre. Dette skjer ofte gjennom enkeltpersonsforetak eller små virksomheter.

Ifølge Helsetilsynet viser tilsynssakene at flere jordmødre opplever å stå i et dilemma i forbindelse med hjemmefødsel.

«For eksempler kan jordmødre velge å inngå avtale om hjemmefødsel i strid med anbefalingene, ut fra en tanke om at det er bedre enn om kvinnen velger å føde hjemme uten bistand. Kvinnen kan, av ulike grunner, være bestemt på å gjennomføre hjemmefødsel til tross for at det vil være uforsvarlig, og jordmor fraråder det,» skriver Helsetilsynet.

«Selv om det oppleves vanskelig å si nei til å bistå, er det viktig at jordmor i slike situasjoner informerer godt om sine faglige vurderinger og hvorfor hun ikke kan inngå avtale om hjemmefødsel.»

Dårlig samhandling

Statens helsetilsyn retter også kritikk mot dårlig samhandling mellom sykehus og jordmødre.

«I flere tilsynssaker har dårlig kommunikasjon mellom sykehusene, jordmødre som tilbyr bistand til hjemmefødsel og kvinnen/paret, vært et tema. Helsepersonell på sykehus har vist liten forståelse for kvinnens ønske om hjemmefødsel, noe som i sin tur har ført til at kvinnens motvilje mot å føde på sykehus har økt. Jordmor kan kvie seg for å ta kontakt med fødselslege på sykehus hvis hun opplever at de er kritiske til hjemmefødsler.»

Powered by Labrador CMS