FORSKER PÅ LEGEVAKTARBEID: Tonje Rambøll Johannessen er allmennlege ved Legevakten i Oslo. Hun har forsket på besparelser og følger ved å foreta troponin-målinger av pasienter ved legevakt.

Foto: Lisbeth Nilsen

Studie: Rask infarktavklaring på legevakten kan gi færre innleggelser og spare penger

Pasienter med akutte brystsmerter kan avklares 19 timer raskere på legevakt enn på sykehus. Det betyr færre sykehusinnleggelser og penger spart for helsetjenesten, viser norsk forskning.

Publisert

Ved akutte brystsmerter er det viktig å utelukke akutt hjerteinfarkt. 

Under et pågående hjerteinfarkt lekker troponiner fra hjertemuskelen ut i blodbanen. Disse troponinene kan måles ved hjelp av en blodprøve. Ved å måle endringer i troponinnivået i blodet, og se etter relevant stigning eller fall, kan man si noe om sannsynligheten for at smertene skyldes infarkt. 

Mange legges inn på sykehus for infarktavklaring med troponiner. Norske forskere var i 2020 de første i verden til å vise at høysensitiv troponinmåling på legevakt, tatt med kun én times mellomrom, var like trygg og pålitelig som flere målinger over et lengre tidsrom.

Nå har forskerne beregnet kostnadene for denne prosedyren målt hos lavrisikopasienter på legevakt og sammenlignet med vanlig troponinavklaring av lavrisikopasienter på sykehus, melder Forskningsnytt for Allmennmedisinsk forskningsfond.

I studien har de sett på potensielle besparelser, dersom cirka tre av fire norske legevakter kan ta i bruk troponinmålinger med en times mellomrom. 

18.000 kroner spart per pasient

Studien som ble publisert i tidsskriftet BMC Health Service Research i oktober, viser at pasientene i snitt kan avklares 18,9 timer raskere på legevakt enn på sykehus.

Den gjennomsnittlige innsparingen er på cirka 18.000 kroner per pasient på legevakt sammenlignet med sykehus. Kostnadsberegningen inkluderer personalkostnader/lønn, laboratorieundersøkelser, ambulansetransport og liggetid på legevakt/sykehus. Kostnadene på sykehus er beregnet ut ifra DRG-refusjon.

På landsbasis kunne 86,8 prosent av legevaktpasientene unngått en sykehusinnleggelse, gitt at alle legevakter med opptil to mil til et laboratorium kunne måle troponin selv. 

Kan gi store nasjonale besparelser

Førsteforfatter av studien er Tonje R. Johannessen, som er allmennlege ved Legevakten i Oslo. Hun disputerte nylig med sin doktorgradavhandling ved Avdeling for Allmennmedisin ved Universitetet i Oslo. Prosjektet er et samarbeid med Hjertemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

– Så vidt vi vet, har ingen så langt undersøkt de mulige kostnadsbesparelsene for helsevesenet ved å avklare disse pasientene med troponinalgoritmen på legevakt fremfor på sykehus, sier Johannessen til nettstedet. 

I studien konkluderer hun og kollegene med at det vil være kostnadseffektivt dersom denne troponinmetoden tas i bruk på legevakter. Nasjonalt kan det være snakk om store besparelser, mener de.   

– Bare for Oslo, som allerede bruker troponin, utgjør dette 25 millioner kroner årlig.

Aktuelt: Meldte ikke fra om dødsfall: – En svikt i rutiner som er svært beklagelig

Powered by Labrador CMS