Foreslår mer penger til somatikken

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen er overrasket over at hele den økonomiske veksten har kommet i politisk prioriterte områder som LAR og psykisk helse. – En større andel av spesialisthelsetjenestens utgifter bør heretter gå til somatikken, er hans råd.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

OSLO: På en nøktern og faktabasert måte presenterte helsedirektøren i dag utdrag fra rapporten om helsesektorens nøkkeltall for 2011.

Som regel skjer det ikke de store endringene fra år til år, men denne gangen fikk han seg en overraskelse når det gjelder driftskostnader per innbygger i spesialisthelsetjenesten.

– Ser resultater av politisk prioritering
For denne gangen kunne Bjørn-Inge Larsen se konkrete resultater av politikernes prioriteringer, blant annet at legemiddelassistert rehabilitering og psykisk helse faktisk er prioritert, og da på bekostning av somatikken.

– Min refleksjon rundt dette er at det er strammere styring enn det er grunnlag for. Vårt råd til de politiske myndighetene vil derfor være at en større andel av spesialisthelsetjenestens utgifter går til somatikken, sier helsedirektøren i en kommentar etter presentasjonen.

Mens somatikken i perioden 2006 til 2010 har hatt en vekst på 1,1 prosent, har LAR (+18,6 prosent), psykisk helsevern for voksne (+3,9 prosent) og psykisk helsevern for barn og unge (15,6 prosent) tatt en forholdsmessig større del av driftskostnadene per innbygger i spesialisthelsetjenesten.

– Denne økningen i psykisk helsevern er en konsekvens av politisk satsing. Disse tallene viser også at somatikken i realiteten er styrt stramt, uttalte han under presentasjonen.

– Effektivisert innen somatikken
I den samme perioden har det blitt investert i mye nytt medisinsk-teknisk utstyr, og det er tatt i bruk bedre behandlinger.

– Det er viktig å være klar over at det er stram økonomi, så det er et uttrykk for effektivisering når man i en slik situasjon har tatt i bruk ny behandling, sier han til Dagens Medisin.

Larsen påpeker imidlertid at dette også kan skyldes at man har prioritert andre pasienter.

– Alle forventer at man tar i bruk ny teknologi til nye grupper, og da er det viktig å få fram at ny teknologi har bidratt til å øke effektiviteten de siste årene, framholder han.

Powered by Labrador CMS