EGENBETALING: Våren 2021 det ble klart at UNN over flere år har krevd inn for høy egenbetaling fra pasienter i forbindelse med poliklinisk behandling. Foto: Arkiv

EGENBETALING: Våren 2021 det ble klart at UNN over flere år har krevd inn for høy egenbetaling fra pasienter i forbindelse med poliklinisk behandling.

Foto: Arkiv

UNN har startet tilbakebetaling til pasienter

Mer enn 4 500 pasienter ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har betalt for mye etter sykehusbesøk. Nå har sykehuset startet å betale tilbake.

Det var våren 2021 det ble klart at UNN over flere år har krevd inn for høy egenbetaling fra pasienter i forbindelse med poliklinisk behandling.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skriver i skriftlig svar på spørsmål fra Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson Fremskrittspartiet, at saken er gjennomgått med de øvrige helseforetakene i Helse Nord. Det er ikke funnet tilsvarende praksis i øvrige helseforetak.

Det er avdekket at 4 559 pasienter har betalt 978 730 kroner for mye for sykehusbesøk. Saken ble først omtalt i avisen Fremover.

Kjerkol skriver at Helse Nord opplyser at det er sendt brev til samtlige pasienter og at det per 16. februar er betalt tilbake 689 160 kroner til 2 736 pasienter.

– Jeg mener UNN og Helse Nord har opptrådt ryddig i etterkant av at det ble avdekket en praksis som ikke var i tråd med regelverket. Betalinger som kan kreves av sykehusene ved poliklinisk undersøkelse/behandling er fastsatt i forskrift, skriver Kjerkol.

Helseministeren skriver avslutningsvis at det er det enkelte sykehus som har ansvar for å sørge for at regelverket følges.

– Departementet er ikke kjent med noen praksis ved landets helseforetak som avviker fra regelverket.

Powered by Labrador CMS